pronađi verziju softvera mog telefona

IPHONE
Saznajte koja je verzija softvera vašeg iPhone-a.
1. KORAK
Otključajte iPhone, pritisnite "Podešavanja", a zatim kliknite na "Opšte".
2. KORAK
Zatim kliknite na "Informacije".
3. Korak
Listajte nadole do verzije (u ovom primeru, iOS 5.1.1 Build 9B206).
ANDROID
Saznajte koja je verzija softvera vašeg Android pametnog telefona.
1. korak
Idite u Podešavanja. Kliknite na "O telefonu/uređaju".
2. korak
Kliknite na Informacije o softveru.
3. Korak
Prikazane su informacije o vašem pametnom telefonu. Sada imate pristup instaliranoj verziji Androida.
WINDOWS TELEFON
Saznajte koja je verzija softvera vašeg Windows telefona.
1. korak
Idite na listu aplikacija i pronađite dugme "Podešavanja".
2. korak
Pronađite i pritisnite dugme "Osnovni podaci".
3. Korak
Ovaj ekran prikazuje različite informacije o telefonu, poput verzije softvera, koje ne treba mešati sa međuverzijom (Windows telefon 8, 8.1).