R-Link 2 – stranica za pomoć

Treba vam više informacija o vašem R-LINK 2 multimedijalnom sistemu? Bluetooth®, Android Auto™ i Apple CarPlay™ - pogledajte naše odgovore na često postavljana pitanja.

Bluetooth, Android auto i Apple carplay

KAKO DA UPARIM SVOJ ANDROID TELEFON SA R-LINK 2?
U nastavku su navedeni koraci za uparivanje vašeg Android telefona sa sistemom R-LINK 2:
 • Da bi vaš telefon bio vidljiv, na telefonu kliknite „Podešavanja“ > „Bluetooth®“ > „Aktivirano“;
 • Označite telefon i izaberite „R-LINK“ da biste pokrenuli povezivanje;
 • U R-LINK 2 kliknite na „Meni“ > „Telefon“;
 • Prikazaće se sledeća poruka: „Da biste koristili funkcije bez ruku, morate uspostaviti Bluetooth® vezu između telefona i sistema. Želite li da je sada omogućite?“. Kliknite na „U redu“ za potvrdu;
 • Zatim izaberite vaš Android telefon sa liste aktivnih uređaja koje je pronašao R-LINK 2;
 • Proverite da li je vaš telefon primio potvrdni kod koji je poslao sistem i prihvatite zahtev. Označite „Ne pitaj me ponovo“ da biste sačuvali vaša odobrenja za pristup funkcijama telefona;
 • Izaberite funkcije „Telefoni“ i „Mediji“, a zatim kliknite na „U redu“;
 • Izaberite da li želite da odobrite deljenje kontakata, evidencija poziva i medija sa sistemom R-LINK 2. Kliknite na „Da“ da biste uparili telefon;
 • Vaš Android telefon je sada uparen sa sistemom R-LINK 2.
KAKO DA UPARIM SVOJ IPHONE TELEFON SA SISTEMOM R-LINK 2?
Da biste uparili svoj iPhone, pratite sledeće korake:
 • Da bi vaš telefon bio vidljiv, na telefonu kliknite „Podešavanja“ > „Bluetooth®“ > „Aktivirano“;
 • Na ekranu R-LINK 2 idite na „Meni“ > „Telefon“, zatim prihvatite Bluetooth® vezu između sistema i telefona izborom vašeg iPhone-a sa prikazane liste;
 • Proverite potvrdni kod vašeg sistema na telefonu i prihvatite zahtev;
 • Na iPhone-u potvrdite klikom na „Upari“, a zatim izaberite funkcije „Telefon“ i „Mediji“ pre nego što kliknete na „U redu“;
 • Izaberite da li želite da prihvatite deljenje kontakata, evidencija poziva i medija sa sistemom R-LINK 2 i kliknite na „U redu“;
 • Vaš iPhone je sada uparen sa sistemom R-LINK 2.
KAKO DA UPARIM SVOJ WINDOWS TELEFON SA R-LINK 2?
U nastavku su navedeni koraci za uparivanje vašeg Windows telefona sa sistemom R-LINK 2:
 • Da bi vaš telefon bio vidljiv, na telefonu kliknite „Podešavanja“ > „Bluetooth®“ > „Aktivirano“;
 • Na R-LINK 2 idite na „Meni“ > „Telefon“, a zatim odobrite Bluetooth® vezu između sistema i vašeg telefona klikom na „U redu“;
 • Na listi telefona koje pronađe R-LINK 2 izaberite vaš i kliknite na potvrdni kod pre nego što prihvatite zahtev;
 • Na R-LINK 2 izaberite funkcije „Telefon“ i „Mediji“, a zatim potvrdite povezivanje klikom na „U redu“;
 • Da biste potvrdili zahtev za povezivanje sa sistema R-LINK 2, izaberite „Veruj“, „Uvek odobri“ ili „Automatski poveži“, a zatim kliknite na „U redu“;
 • Na vašem telefonu prikazaće se poruka sa zahtevom da odobrite preuzimanje kontakata. Kliknite na „Odobri“;
 • Vaš Windows telefon je sada uparen sa sistemom R-LINK 2.
KAKO DA STRIMUJEM MUZIKU SA IPHONE-A NA SISTEM R-LINK 2?
Da biste koristili striming sa vašeg iPhone-a putem Bluetooth® multimedijalne opcije, najpre treba da prebacite najmanje jednu audio datoteku (podkast ili muzičku numeru, besplatnu ili plaćenu) iz Apple Store kataloga na vaš iPhone korišćenjem softvera iTunes.

Kada se taj postupak završi, povežite vaš telefon putem Bluetooth® veze sa sistemom R-LINK 2 i idite na meni „Multimedija“. Opcija Bluetooth® će tada biti dostupna i moći ćete da strimujete muziku.
KAKO DA UPUĆUJEM POZIVE PUTEM SISTEMA R-LINK 2?
1. korak: Uverite se da je vaš telefon pravilno uparen sa sistemom R-LINK 2. Da biste to uradili, idite na odeljak „Telefon“ u glavnom meniju, kliknite na „Podešavanja“, proverite da li je dugme Bluetooth® uključeno i da li je vaš telefon aktivan na listi uređaja (ikona „Telefon“ mora biti označena crvenom bojom).

Napomena: Ako imate problem sa uparivanjem telefona, pročitajte odgovor na jedno od često postavljanih pitanja – „Ne mogu da uparim svoj telefon sa sistemom R-LINK 2“ – u ovom odeljku.

2. korak: Da biste uputili poziv, idite na meni telefona i pritisnite „Kontakti“. Vaši kontakti će biti automatski uvezeni u ekran R-LINK 2. Izaberite kontakt koji želite da pozovete i pritisnite broj da biste uputili poziv.

Napomena: Ako je vaša lista kontakata prazna na ekranu sistema R-LINK 2 uprkos tome što ste pravilno obavili postupak uparivanja, proverite da li su na vašem telefonu kontakti sačuvani u memoriji telefona, a ne na SIM kartici. Kontakti moraju biti sačuvani u vašem telefonu, a ne na SIM kartici, da bi se prikazali na R-LINK 2 ekranu.
KAKO DA PUŠTAM MUZIKU PUTEM BLUETOOTH® – R-LINK 2 VEZE?
1. korak: Uverite se da je vaš telefon pravilno uparen sa sistemom R-LINK 2. Da biste to uradili, idite na odeljak „Telefon“ u glavnom meniju, kliknite na „Podešavanja“, proverite da li je dugme Bluetooth® uključeno i da li je vaš telefon aktivan na listi uređaja (ikona „Telefon“ mora biti označena crvenom bojom).

Napomena: Ako imate problem sa uparivanjem telefona, pročitajte odgovor na jedno od često postavljanih pitanja – „Ne mogu da uparim svoj telefon sa sistemom R-LINK 2“ – u ovom odeljku.

2. korak: Kada je vaš telefon uparen sa sistemom R-LINK 2, idite na multimedijalni meni i kliknite na „Mediji“. Izaberite „Bluetooth®“ izvor zvuka i izaberite muziku na vašem telefonu.
NE MOGU DA UPUĆUJEM POZIVE PUTEM SISTEMA R-LINK 2
1. korak: Moguće je da imate problem sa Bluetooth® uparivanjem. Da biste proverili da li je vaš telefon uparen sa sistemom, idite na odeljak „Telefon“ u glavnom meniju, kliknite na „Podešavanja“, proverite da li je dugme Bluetooth® uključeno i da li je vaš telefon aktivan na listi uređaja: ikona „Telefon“ mora biti označena crvenom bojom.

Napomena: Ako imate problem sa uparivanjem telefona, pročitajte odgovor na jedno od često postavljanih pitanja – „Ne mogu da uparim svoj telefon sa sistemom R-LINK 2“ – u ovom odeljku pomoći.

2. korak: Ako je vaš telefon pravilno uparen, ali i dalje ne možete da upućujete odlazne pozive, proverite da li su kontakti na vašem telefonu sačuvani direktno u telefonu, a ne na SIM kartici.
Kontakti moraju biti sačuvani u vašem telefonu, a ne na SIM kartici, da bi se prikazali na R-LINK 2 ekranu.

Napomena: Ako upućivanje poziva i dalje ne funkcioniše posle ovoga, moguće je da postoji neki problem sa kompatibilnošću i predlažemo vam da pozovete Korisničku podršku. Da biste im pomogli da bolje reše vaš problem, navedite da ste već ispratili sve prethodne korake.
NE MOGU DA UPARIM SVOJ TELEFON SA SISTEMOM R-LINK 2
1. korak: Ako imate problem sa uparivanjem vašeg telefona sa sistemom R-LINK 2, pratite naše postupke za uparivanje (za iPhone, Android i Windows telefon) koje ćete pronaći u ovom odeljku pomoći.

2. korak: Ako postupak uparivanja i dalje ne funkcioniše, proverite kompatibilnost pomoću naše provere kompatibilnosti preko Interneta ovde

Da biste pokrenuli test, potrebno je da znate:
 • Model vašeg telefona i verziju njegovog OS;
 • Verziju vašeg R-LINK 2 sistema;
 • Određeni odeljci na stranici za proveru kompatibilnosti opisuju kako da pronađete ove informacije.
3. korak:
Ako ne dobijete pozitivne rezultate na našem testu kompatibilnosti preko Interneta ili ne možete da pronađete vaše verzije na listi:
 • Pokušajte da ažurirate verziju OS na vašem telefonu ako je dostupno ažuriranje;
 • Proverite da li imate dostupno R-LINK 2 ažuriranje na ovoj stranici i pratite postupak ažuriranja ako je dostupan.
Ažuriranjem naših sistema može da se reši problem i da se omogući uparivanje vašeg telefona. Ako to ne bude slučaj, pozovite našu Korisničku podršku i navedite da ste već obavili navedene korake kako bi mogli da vam pomognu da rešite problem.

Ako je rezultat našeg testa kompatibilnosti na Internetu pozitivan, to znači da bi postupak uparivanja trebalo da funkcioniše i da možda postoji neki drugi problem. Pozovite našu Korisničku podršku i navedite da ste već obavili navedene korake kako bi mogli da vam pomognu najbolje što mogu.

KAKO DA OMOGUĆIM PREPOZNAVANJE GLASA ZA ANDROID AUTO™?
Za omogućavanje prepoznavanja glasa za Android Auto™ Talk to Google™.

1. metod: Pritisnite i držite dugme „Pritisni za razgovor“ koje se nalazi na upravljaču sve dok ne čujete zvučni signal „bip“.

2. metod: Dodirnite ikonu „mikrofon“ koja se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana Android Auto™. Nakon toga začućete zvučni signal „bip“.

3. metod: Recite reči „OK Google“ naglas; Android Auto™ će emitovati zvučni signal „bip“.

Svojim glasom možete da postavljate pitanja i da kontrolišete izvesne funkcije kao što su upućivanje poziva, reprodukcija muzike, slanje tekstualnih poruka i odgovaranje na njih, korišćenje mapa i dobijanje trasa, pravljenje podsetnika itd.

Imajte na umu: telefonski pozivi funkcionišu putem audio sistema automobila korišćenjem sistema R-LINK 2; međutim, prepoznavanje glasa možda neće funkcionisati preko audio sistema kada se povežete na Android Auto™. Moguće je da je pametni telefon izvor problema. Ukoliko je to slučaj, kontaktirajte Korisničku podršku proizvođača vašeg pametnog telefona.
KAKO DA POVEŽEM SVOJ PAMETNI TELEFON I ANDROID AUTO™?
1. Na vašem telefonu
 • Preuzmite aplikaciju „Android Auto“ sa Google Play prodavnice;
 • Pokrenite aplikaciju i pratite uputstva koja će se prikazivati na ekranu prihvatanjem opštih uslova i odredbi.
2. U automobilu
 • Kada je automobil zaustavljen, otključajte ekran pametnog telefona i povežite ga sa multimedijalnim sistemom R-LINK 2 vašeg Renault vozila koristeći kompatibilni USB kabl;
 • Li>Prihvatite različite zahteve na ekranu sistema R-LINK 2 i vašeg pametnog telefona. Na kraju, kliknite na dugme „Android Auto“ koje se nalazi u sredini donjeg dela ekrana, što vam pruža pristup početnoj stranici aplikacije Android Auto™.
Napomena: Preporučuje se da koristite USB kabl iste marke kao i vaš pametni telefon kako biste izbegli eventualne probleme. Telefon se ne može koristiti dok je povezan.
MOJE RENAULT VOZILO JE OPREMLJENO SISTEMOM R-LINK 2, ALI DA LI JE ONO KOMPATIBILNO SA APLIKACIJOM ANDROID AUTO™?
Da biste proverili da li je vaše vozilo kompatibilno*:
 • Idite na glavni meni sistema R-LINK 2™.
 • Pritisnite „Sistem“.
 • Idite na drugu stranicu menija.
 • Ako je vidljivo dugme „Odražavanje pametnog telefona“, tada je vaše vozilo kompatibilno.
* Dostupno na izvesnim modelima. Više informacija o svakom opremljenom Renault modelu potražite na stranicama o vozilima na našem veb-sajtu: https://www.renault.fr/vehicules/vehicules-particuliers.html
DA LI JE MOJ PAMETNI TELEFON KOMPATIBILAN SA APLIKACIJOM ANDROID AUTO™?
Da biste koristili Android Auto™, neophodno je da imate telefon opremljen Android verzijom 5.0 (Lollipop) ili novijom.

Kompanija Renault ispituje čitav dijapazon telefona kako bi osigurala njihovu kompatibilnost. Ovaj dijapazon obuhvata neke modele opremljene operativnim sistemom Android 5.0 ili novijim koje ne podržava Android Auto™ za R-LINK Evolution.

U našem korisničkom priručniku, u odeljku niže na stranici za pomoć, pronaći ćete listu telefona koje je ispitalo Odeljenje za inženjering kompanije Renault u PDF formatu.

Napomena: Da biste bili sigurni da je vaš pametni telefon kompatibilan sa Android Auto™ sistemom, savetujemo vam da pokrenete sva ažuriranja softvera koja su za njega dostupna.
KAKO DA INSTALIRAM APLIKACIJE KOJE SU KOMPATIBILNE SA APLIKACIJOM ANDROID AUTO™?
Android Auto™ sadrži 4 osnovne aplikacije:
 • Google Mape
 • GTelefon
 • GRazmena poruka
 • GReprodukcija muzike
U Google Play prodavnici možete pronaći i preuzeti dodatne aplikacije koje su kompatibilne sa Android Auto™ kao što su WhatsApp™ ili Spotify™.

Da biste videli listu kompatibilnih aplikacija, posetite ovaj link: g.co/androidauto.

Napomena: Samo aplikacije koje imaju Google sertifikat i preuzmu se na vaš pametni telefon mogu da se koriste uz Android Auto™ tokom vožnje.
KOJE KONTROLE VOZILA SU KOMPATIBILNE SA APLIKACIJOM ANDROID AUTO™?
U nastavku ćete pronaći listu kontrola kompatibilnih sa aplikacijom Android Auto™:
 • Dugme „Nazad“: povratak na prethodni Android Auto™ meni;
 • Dugme „Meni“: pristup početnoj stranici R-LINK 2;
 • Obrtno dugme: okrećite ga odozgo nadole ili sleva nadesno da biste se kretali kroz menije;
 • Okrećite ga da biste se kretali kroz listu ili zumirali;
 • Pritisnite ga da biste potvrdili neki postupak u meniju;
 • Dugme „Izvor zvuka“: izaberite izvor zvuka, kao što je Android Auto™;
 • Dugmad za jačinu zvuka: povećavajte ili smanjujte jačinu zvuka izvora zvuka iz aplikacije Android Auto™;
 • Dugmad za podizanje/spuštanje slušalice: prihvatite pozive putem aplikacije Android Auto™;
 • Dugme „Pritisni za govor“: pritisnite i držite da biste omogućili Android Auto™ prepoznavanje govora.
KAKO MOGU DA PREĐEM SA ANDROID AUTO™ NA R-LINK 2?
1. metod:
 • Na početnom ekranu Android Auto™ dodirnite ikonu u donjem desnom uglu ekrana;
 • Dodirnite „Vrati se na Renault“.
2. metod:
 • Dodirnite dugme za početni ekran koje se nalazi u desnom delu ekrana R-LINK 2.
Da biste kombinovali Android Auto™ i R-LINK 2 na istom ekranu:

Tada možete istovremeno prikazivati muzički plejer po izboru (Spotify, Google Music) u aplikaciji Android Auto™ i navigacioni sistem R-LINK 2. Možete prikazivati i Android Auto™ navigaciju (Mape) dok slušate FM radio R-LINK 2 sistema.

Napomena: 2 slične funkcije ne mogu biti omogućene u isto vreme. Ne možete omogućiti i Mape u aplikaciji Android Auto™ i navigaciju R-LINK 2 sistema.

KAKO DA OMOGUĆIM APPLE CARPLAY™ PREPOZNAVANJE GLASA?
Omogućavanje Siri™ prepoznavanja glasa:

1. metod: Pritisnite i držite dugme „Pritisni za razgovor“ koje se nalazi na upravljaču.

2. metod: Pritisnite i držite dugme za početni ekran koje se nalazi u donjem levom uglu ekrana aplikacije Apple CarPlay™.

Svojim glasom možete da postavljate pitanja i da kontrolišete izvesne funkcije kao što su upućivanje poziva, reprodukcija muzike, slanje tekstualnih poruka i odgovaranje na njih, korišćenje mapa i dobijanje trasa, pravljenje podsetnika itd.

Primer: „Call ‘ime kontakta‘“, „Send a message to ‘ime kontakta’“, „Create a route for ‘adresa’“ itd.

Imajte na umu: telefonski pozivi funkcionišu putem audio sistema automobila korišćenjem sistema R-LINK 2; međutim, prepoznavanje glasa možda neće funkcionisati preko audio sistema kada se povežete na Apple CarPlay™. Moguće je da je pametni telefon izvor problema. Ukoliko je to slučaj, kontaktirajte Korisničku podršku proizvođača vašeg pametnog telefona.
KAKO DA POVEŽEM SVOJ IPHONE I APPLE CARPLAY™?
1. U automobilu

Kada je automobil zaustavljen, povežite USB kabl. Ako je iPhone zaključan, R-LINK 2 će vam zatražiti da ga otključate. Apple preporučuje korišćenje odobrenih kablova kako bi se izbegli gubitak veze ili drugi problemi.

2. Na vašem iPhone-u
Ako je vaš iPhone zaključan, od vas će tražiti da odobrite CarPlay™ za R-LINK.

3. U automobilu

Kliknite na dugme „Apple CarPlay™“ koje se nalazi u sredini donjeg dela ekrana i pristupite početnoj stranici aplikacije Apple CarPlay™. Vaš iPhone i dalje može da se koristi čak i ako je povezan putem USB kabla.

Imajte na umu: Ako su funkcije Wi-Fi i Bluetooth® isključene, iPhone će predložiti da ih aktivirate ili da priključite USB kabl. Međutim, Apple CarPlay™ može da radi samo sa USB kablom. Zato pritisnite „Samo USB“ na vašem iPhone-u.
MOJE RENAULT VOZILO JE OPREMLJENO SISTEMOM R-LINK 2, ALI DA LI JE ONO KOMPATIBILNO SA APLIKACIJOM APPLE CARPLAY™?
Da biste proverili da li je vaše vozilo kompatibilno*:
 • Idite na glavni meni sistema R-LINK 2;
 • Pritisnite „Sistem“;
 • Idite na drugu stranicu menija;
 • Ako je vidljivo dugme „Odražavanje pametnog telefona“, tada je vaše vozilo kompatibilno.
* Dostupno na izvesnim modelima. Više informacija o svakom opremljenom Renault modelu potražite na stranicama o vozilima na našem veb-sajtu: https://www.renault.fr/vehicules/vehicules-particuliers.html
DA LI JE MOJ PAMETNI TELEFON KOMPATIBILAN SA APLIKACIJOM APPLE CARPLAY™?
Da biste koristili aplikaciju Apple CarPlay™, morate imati iPhone 5 ili noviji model i verziju iOS-a 7.1 ili noviju.

U našem korisničkom priručniku, u odeljku niže na stranici za pomoć, pronaći ćete listu telefona koje je ispitalo Odeljenje za inženjering kompanije Renault u PDF formatu.

Napomena: Da biste bili sigurni da je vaš pametni telefon kompatibilan sa Apple CarPlay™ sistemom, savetujemo vam da pokrenete sva ažuriranja softvera koja su za njega dostupna.
KAKO DA INSTALIRAM APLIKACIJE KOJE SU KOMPATIBILNE SA APLIKACIJOM APPLE CARPLAY™?
Apple CarPlay™ sadrži 5 osnovnih aplikacija:
 • Mape
 • Telefon
 • Poruke
 • Muzika
 • Podkasti
U App Store prodavnici možete pronaći i preuzeti dodatne aplikacije koje su kompatibilne sa aplikacijom Apple CarPlay™ kao što su Audiobooks™, Spotify™ ili Deezer™.

Da biste videli listu kompatibilnih aplikacija, posetite ovaj link: http://www.apple.com/fr/ios/carplay/.

Napomena: Samo aplikacije koje imaju Apple sertifikat i preuzmu se na vaš pametni telefon mogu da se koriste uz Apple CarPlay™ tokom vožnje.
KAKO MOGU DA PREĐEM SA APPLE CARPLAY™ NA R-LINK 2?
Vraćanje na R-LINK 2 sa Apple CarPlay™:

1. metod:
 • Idite na početnu stranicu Apple CarPlay™ pritiskom i držanjem dugmeta za početnu stranicu u donjem levom uglu;
 • Na početnom ekranu Apple CarPlay™ dodirnite ikonu Renault „R-LINK“.
2. metod:
 • Dodirnite dugme za početni ekran koje se nalazi u desnom delu ekrana R-LINK 2.
Da biste kombinovali Apple CarPlay™ i R-LINK 2 na istom ekranu:

Tada možete istovremeno prikazivati muzički plejer po izboru (Spotify™, Google Music™) u aplikaciji Apple CarPlay™ i navigacioni sistem R-LINK 2. Možete prikazivati i Apple CarPlay™ navigaciju (Mape) dok slušate FM radio R-LINK 2 sistema.

Napomena: 2 slične funkcije ne mogu biti omogućene u isto vreme. Ne možete omogućiti i Mape u aplikaciji Apple CarPlay™ i navigaciju R-LINK 2 sistema.

NAŠI VIDEO VODIČI

Treba vam mala pomoć? Naši video vodiči su na raspolaganju za vođenje kroz svaki korak.

ŽELITE DA SAZNATE VIŠE?

R-LINK 2

multimedijalni sistem

R-LINK 2
kompatibilnost

kompatibilnost

Proverite kompatibilnost vašeg telefona