Easy Link sistem – stranica za pomoć

Treba vam više informacija o vašem EASY LINK multimedijalnom sistemu? Bluetooth®, Android Auto™ i Apple CarPlay™ i povezane usluge. Pogledajte naše odgovore na često postavljana pitanja.

Bluetooth, Android auto i Apple carplay

KOJI SU TELEFONI KOMPATIBILNI SA SISTEMOM EASY LINK ZA BLUETOOTH® POVEZIVANJE?
Možete povezati vaš telefon putem Bluetooth® veze sa EASY LINK sistemom da biste:
 • Obavljali pozive bez korišćenja ruku;Slušali muziku.
 • Uverite se da je vaš telefon ažuriran na najnoviju verziju softvera.
Kompatibilnost vašeg pametnog telefona sa EASY LINK sistemom možete proveriti na veb-stranici https://easyconnect.renault.fr/phone-pairing.
Da biste pokrenuli test, potrebno je da znate:
 • Model telefona i verziju operativnog sistema;
 • Verziju vašeg EASY LINK sistema.
Napomena: Nekoliko puta godišnje Renault testira širok dijapazon telefona kako bi se osigurala kompatibilnost sa različitim funkcijama koje su dostupne u vozilu. Vaš telefon možda još nisu testirali naši timovi i neke funkcije možda neće uvek biti dostupne na nekim modelima telefona.
KAKO DA PUŠTAM MUZIKU PUTEM BLUETOOTH® VEZE?
1. korak:  Uverite se da je vaš telefon pravilno uparen sa vašim EASY LINK sistemom i da je funkcija medija omogućena (ikona medija je istaknuta belom bojom).

Napomena: Ako imate problem sa uparivanjem telefona, pročitajte odgovor na jedno od često postavljanih pitanja – „Ne mogu da uparim svoj telefon sa EASY LINK sistemom“ – u ovom odeljku pomoći.

2. korak: Kada je vaš telefon uparen sa EASY LINK sistemom, idite na multimedijalni meni i kliknite na Mediji. Odaberite „Bluetooth®“ izvor zvuka i odaberite muziku na vašem telefonu.

Napomena: Neki telefoni ne aktiviraju funkciju medija ako ne sadrže barem jednu muzičku datoteku. Proverite da li imate barem jednu pesmu sačuvanu u memoriji telefona.
KAKO DA UPARIM SVOJ TELEFON SA EASY LINK SISTEMOM?
Vaš telefon može da se upari sa EASY LINK sistemom putem Bluetooth® veze pritiskom na vidžet „Telefon“ ili, ako je drugi telefon već povezan, pritisnite prečicu „Telefon“ u vrhu ekrana.
Da biste uparili vaš telefon sa EASY LINK sistemom, pratite sledeće korake:
Na vašem telefonu:
 • Uverite se da je Bluetooth® aktiviran na vašem telefonu i podesite njegov status na „vidljiv“;
 • U zavisnosti od modela i toga da li to sistem zahteva, unesite Bluetooth® šifru na vašem telefonu da biste ga uparili sa multimedijalnim sistemom ili potvrdite zahtev za uparivanje;
 • Vaš telefon može zatražiti odobrenje za deljenje vaših kontakata, evidencije poziva, medija itd. Prihvatite deljenje da biste videli ove informacije na multimedijalnom sistemu.
Na glavnom meniju vašeg EASY LINK sistema:
 • Pritisnite „Telefon“. Na ekranu će se prikazati poruka sa zahtevom da uparite telefon;
 • Pritisnite „Da“. Multimedijalni sistem će potražiti telefone u blizini sa aktiviranom Bluetooth® funkcijom;
 • Odaberite vaš telefon sa predložene liste;
 • Odaberite funkcije telefona koji ćete upariti;
 • Funkcija „Telefon“: pristup imeniku, upućivanje i primanje poziva, pristup evidenciji poziva itd.;
 • Funkcija „Mediji“: pristup muzici;
 • Funkcija „Pristupna tačka“: pristup Internetu putem telefona;
 • Kliknite na „U redu“ za potvrdu. Ikona funkcije pokazuje da li je aktivirana;
 • Vaš telefon je sada uparen sa multimedijalnim sistemom.
Napomena: Multimedijalni sistem može da sačuva do 6 telefona.

Ako niste dali odobrenje za sinhronizaciju kontakata, to možete učiniti i kasnije. U meniju „Bluetooth®“ vašeg telefona, izaberite „RENAULT“, a zatim „Sinhronizuj kontakte“.
KAKO DA UPUTIM POZIV PUTEM EASY LINK SISTEMA?
1. korak: Uverite se da je vaš telefon pravilno uparen sa EASY LINK sistemom.

Napomena: Ako imate problem sa uparivanjem telefona, pročitajte odgovor na jedno od često postavljanih pitanja – „Kako da povežem svoj telefon sa EASY LINK sistemom?“ – u ovom odeljku pomoći.

2. korak: Da biste uputili poziv, idite na meni telefona i pritisnite „Kontakti“. Vaši telefoni će biti automatski uvezeni u EASY LINK ekran. Odaberite kontakt koji želite da pozovete i pritisnite broj da biste uputili poziv.

Poziv možete uputiti izborom:
 • Broja iz istorije poziva u meniju „Istorija“;
 • Kontakta u imeniku iz menija „Imenik“;
 • Tastera na tastaturi u meniju „Brojčanik“.
Da biste primili poziv, možete ga direktno preuzeti dodirom na zeleno dugme u vrhu ekrana.
Takođe možete da direktno primite/završite poziv pritiskom na dugme na upravljaču.
NE MOGU DA POVEŽEM SVOJ TELEFON SA EASY LINK SISTEMOM. ŠTA DA RADIM?
1. korak: Ako imate problem sa uparivanjem telefona sa EASY LINK sistemom, pročitajte odgovor na jedno od često postavljanih pitanja – „Kako da povežem svoj telefon sa EASY LINK sistemom?“ – u ovom odeljku pomoći.

2. korak: Ako uparivanje i dalje ne funkcioniše, proverite kompatibilnost vašeg telefona sa sistemom na Internetu.

Da biste pokrenuli test, potrebno je da znate:
 • Model telefona i verziju operativnog sistema;Verziju vašeg EASY LINK sistema.
 • Određeni odeljci na stranici za proveru kompatibilnosti pružaju objašnjenja o tome kako da pronađete ove informacije.
3. korak: Ako su rezultati testa kompatibilnosti na Internetu negativni ili ne možete da pronađete vaše verzije na listi:
 • Pokušajte da ažurirate verziju operativnog sistema na vašem telefonu ako je dostupno ažuriranje;
 • Ako je rezultat našeg testa kompatibilnosti na Internetu pozitivan, to znači da bi proces uparivanja trebalo da funkcioniše i da možda postoji neki drugi problem.
Pozovite našu Korisničku podršku i navedite da ste već obavili navedene korake kako bi mogli da vam pomognu najbolje što mogu.
KAKO DA POVEŽEM SVOJ PAMETNI TELEFON I ANDROID AUTO™?
 • Pre prvog korišćenja aplikacije Android Auto™, najpre morate preuzeti aplikaciju Android Auto™ na vaš pametni telefon;
 • Povežite kompatibilni telefon (najmanje Lollipop 5.0) kablom koji je odobrila kompanija Samsung;
 • Pokrenite aplikaciju Android Auto™;
 • Vratite se na Renault interfejs klikom na „Renault“ u vrhu ekrana;
 • Vratite se na Android Auto™ interfejs klikom na „Android Auto™“ u vrhu ekrana.
KAKO DA OMOGUĆIM PREPOZNAVANJE GLASA ZA ANDROID AUTO™?
Za omogućavanje prepoznavanja glasa za Android Auto™ „OK Google“ imate nekoliko opcija:
1. metod: Pritisnite i držite dugme „Pritisni za razgovor“ koje se nalazi na upravljaču sve dok ne čujete zvučni signal „bip“.
2. metod: Dodirnite ikonu „mikrofon“ koja se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana kada koristite Android Auto™. Zatim ćete čuti zvučni signal „bip“.
3. metod: Recite reči „OK Google“ naglas; Android Auto™ će emitovati zvučni signal „bip“.
Glasovna kontrola „OK Google“ omogućava vam da svojim glasom kontrolišete izvesne funkcije kao što su upućivanje poziva, reprodukcija muzike, slanje tekstualnih poruka i odgovaranje na njih, korišćenje mapa i dobijanje trasa, pravljenje podsetnika itd.
npr.: „Call ‘ime kontakta‘“, „Send a message to ‘ime kontakta’“, „Create a route for ‘adresa’“ itd.
KAKO DA INSTALIRAM APLIKACIJE KOJE SU KOMPATIBILNE SA APLIKACIJOM ANDROID AUTO™?
Android Auto™ sadrži 4 osnovne aplikacije:
 • Google Mape
 • Telefon
 • Razmena poruka
 • Reprodukcija muzike
U Google Play prodavnici možete pronaći i preuzeti dodatne aplikacije koje su kompatibilne sa Android Auto™ kao što su Waze, WhatsApp, Spotify ili Deezer.
Da biste videli listu kompatibilnih aplikacija, posetite ovaj link: g.co/androidauto.
Napomena: Samo aplikacije koje imaju Google sertifikat i preuzmu se na vaš pametni telefon mogu da se koriste uz Android Auto™ tokom vožnje.
KAKO DA POVEŽEM SVOJ IPHONE I APPLE CARPLAY™?
Najpre se uverite da se nalazite na području na kojem je CarPlay dostupan.
Da biste povezali vaš iPhone i Apple CarPlay™, pratite sledeće korake:
 • Sedite za upravljač vašeg vozila;
 • Otključajte ekran iPhone-a;
 • Povežite vaš pametni telefon sa EASY LINK multimedijalnim sistemom pomoću kompatibilnog USB kabla;
Napomena: Apple preporučuje korišćenje odobrenih kablova kako bi se izbegli gubitak veze ili drugi problemi.
 • Prihvatite CarPlay odobrenje za EASY LINK;
 • Kliknite na dugme „Apple CarPlay™“ koje se nalazi u sredini pri vrhu vašeg EASY LINK ekrana da biste pristupili Apple CarPlay™ početnoj stranici;
 • Sada možete da koristite vaš iPhone putem EASY LINK sistema.
Napomena: Vaš iPhone i dalje može da se koristi čak i ako se odvoji od USB kabla.
Ako su funkcije Wi-Fi i Bluetooth isključene, iPhone će predložiti da ih aktivirate ili da priključite USB kabl. Međutim, Apple CarPlay™ može da radi samo sa USB kablom. Zato pritisnite „Samo USB“ na vašem iPhone-u
DA LI JE MOJ PAMETNI TELEFON KOMPATIBILAN SA APLIKACIJOM APPLE CARPLAY™?
Da biste koristili aplikaciju Apple CarPlay™, morate imati iPhone 5 ili noviji model i verziju iOS-a 7.1 ili noviju.
Napomena: Da biste bili sigurni da je vaš pametni telefon kompatibilan sa Apple CarPlay™ sistemom, savetujemo vam da pokrenete sva ažuriranja softvera koja su za njega dostupna.
KAKO DA PODESIM STOPE KAO MERU ZA DALJINU NA INSTRUMENT-TABLI ZA APPLE CARPLAY?
Da biste podesili stope kao meru za daljinu za navigaciju korak-po-korak, biće potrebno da imate multimedijalni sistem sa verzijom 283C34671R ili novijom i instrument-tablu od 10”, 7” ili 4,2”, opremljenu kompatibilnim softverom od marta 2020.

pomoć putem Interneta

povezane usluge

Otkrijte odgovore na pitanja o povezanim uslugama za električna vozila.
KAKO DA ISPLANIRAM PUNJENJE SVOG RENAULT ZOE VOZILA PUTEM EASY LINK SISTEMA?
Da biste isplanirali punjenje vašeg Renault ZOE vozila preko vašeg EASY LINK ekrana, pratite sledeće korake:
 • Na glavnom meniju kliknite na „Podešavanja“, a zatim na „Vozilo“ u dnu ekrana;
 • Otvorite EV meni i kliknite na karticu „Punjenje“ u donjem levom uglu ekrana.
 • Da biste programirali punjenje, kliknite na „Programiraj“. Unesite željene elemente (vreme početka, vreme završetka i izabrane dane). Potom požete videti sva vaša podešavanja na kartici „Kalendar“.
 • Izabrani dani i vremena prikazaće se klikom na strelicu.
Napomena:
 • Možete konfigurisati do 5 programa punjenja na vašem EASY LINK sistemu
 • Opcija programiranja punjenja dostupna je samo za Renault ZOE vozila opremljena EASY LINK multimedijalnim sistemom sa navigacijom.
KAKO DA ISPLANIRAM KLIMATIZACIJU U RENAULT ZOE VOZILU NA EASY LINK SISTEMU?
Da biste isplanirali klimatizaciju u vašem vozilu preko vašeg EASY LINK ekrana, pratite sledeće korake:
 • Kliknite na karticu „Klimatizacija“
 • Idite na karticu „Programiraj“
 • Unesite željene elemente (vreme početka, vreme završetka i izabrane dane)
Ako to ne funkcioniše, uverite se u sledeće:
 • Pravilno ste sinhronizovali aplikaciju sa automobilom
 • Nalazite se u oblasti pokrivenoj Internet mrežom
 • Da biste programirali klimatizaciju ili grejanje, morate imati najmanje 20% napunjenosti baterije i povezan automobil.
 • Za pokretanje bez čekanja morate imati najmanje 40% napunjenosti baterije.

želite da saznate više?

Easy Link

multimedijalni sistem

Easy Link
Kompatibilnost

kompatibilnost

Kompatibilnost telefona