kako saznati koji softver koristi Renault multimedijalni sistem

EASY LINK
Saznajte verziju softvera za vaš Renault EASY LINK sistem.
verzija easy link sistema.
1. korak
U glavnom meniju sistema EASY LINK izaberite ikonu "Podaci o vozilu".
verzija easy link sistema.
2. korak
Iz menija "Informacije o vozilu" kliknite na ikonu "Ažuriranje softvera".
verzija easy link sistema.
3. korak
Trenutna verzija softvera će se prikazati na ekranu.
U ovom primeru, 283C32101R.
R-LINK 2
Saznajte verziju softvera vašeg R-LINK 2 sistema.
verzija sistema rlink2
1. korak
Kliknite na dugme menija u donjem levom uglu ekrana.
verzija sistema rlink2
2. korak
Kliknite na dugme "Sistem".
verzija sistema rlink2
4. korak
Broj verzije softvera prikazaće se u prvom redu na vrhu ekrana. Napomena: poslednja cifra nije bitna. U vašem primeru, 2.2.18.580 (možete da zanemarite 0).
R-LINK EVOLUTION
Saznajte verziju softvera vašeg Renault R-LINK Evolution sistema.
verzija sistema rlink evolution
1. korak
U glavnom R-LINK Evolution meniju izaberite meni "Sistem".
verzija sistema rlink evolution
3. korak
Kliknite na "Informacije o verziji" na vrhu ekrana.
verzija sistema rlink evolution
4. korak
Verzija softvera prikazana na ekranu nosi oznaku "aplikacija". U ovom primeru, 11.336.2194669.
MEDIA NAV EVOLUTION
Saznajte verziju softvera vašeg Renault Media Nav Evolution sistema.
verzija sistema media nav evolution
1. korak
U glavnom meniju, pritisnite dugme "Podešavanja".
verzija sistema media nav evolution
2. korak
Izaberite karticu "Sistem" u dnu ekrana.
verzija sistema media nav evolution
4. korak
Verzija softvera će se prikazati na ovom ekranu.
RADIO CONNECT R&GO
Saznajte verziju softvera vašeg Renault Radio Connect & Go.
verzija sistema radio connect
1. korak
Pritisnite dugme "podešavanje".
verzija sistema radio connect
2. korak
Koristeći veliki točkić za pregledanje sa desne strane (sa dugmetom "OK" za potvrdu izbora), listajte kroz opcije menija.
verzija sistema radio connect
3. korak
Kada se na ekranu za podešavanje pojavi "verzija softvera", pritisnite OK da biste pristupili verziji softvera.
verzija sistema radio connect
4. korak
Verzija softvera je prikazana na levoj strani ekrana: D1.6 (7 ;6.3).