Renault zaštitni sistemi

Na nekim Renault vozilima, čak 3 sedišta su opremljena Isofix priključcima koji pružaju 4 puta efikasniju zaštitu za decu.     
30%
dece je pravilno vezano u automobilskom sedištu
10%
dece je pogrešno vezano u automobilskom sedištu
4X MANJE
neispravno podešenih autosedišta pomoću sistema Isofix         
15%
dece se vozi u sedištima pričvršćenim Isofixom

Fix4sure

Fix4sure - Renault
Šta je Fix4sure rešenje?
Rešenje "Fix4Sure", koje je stvorio Renault, pripada spisku takozvane "pasivne sigurnosne" opreme. Ovaj uređaj temelji se na posebnom dizajnu okvira sedišta kao i na niskom položaju kopči sigurnosnih pojaseva. To sprečava ono što je poznato kao "submarining" u slučaju frontalnog sudara, pri čemu karlica klizi ispod pojasa stomaka i time ugrožava osetljiviji stomak.

IsofixMetoda pričvršćivanja Isofixom znatno smanjuje rizik od neispravnog pričvršćivanja sedišta.   
Isofix system - Renault
O Isofixu
Renault vozila opremljena su Isofixom, standardizovanim sistemom za pričvršćivanje autosedišta krutom vezom direktno sa karoserijom automobila. Autosedišta su obavezna za svu decu od rođenja do 36 kg. Vožnja sa detetom okrenutim unzad je 5 puta sigurnija od vožnje u smeru vožnje. 
R129 “i-size” standard - Renault
R-129 "i-size" standard, prilagođen veličini deteta
Standard R129 (ili i-size) je pokrenut u julu 2013. povećava sigurnost dece u automobilima nametanjem Isofix sistema pričvršćivanja, klasifikujući sedišta prema veličini deteta, a ne prema njihovoj težini, kao i produžavanjem obaveznog perioda za sedišta okrenuta unazad (15 meseci i minimalno 80 cm). Ovaj standard će zameniti standard R44. Sedišta koja su u skladu sa ovim novim standardom dizajnirana su za zaštitu od frontalnih i bočnih udara.        
6 pravila za vezivanje dece u automobilu

Kako bi izbjegli povrede zbog naglog kočenja ili sudara, važno je poštovati ​​sledećih 6 pravila.   
SMESTITE DETE U SEDIŠTE

Nikada nemojte da vozite dete koje sedi u naručju odrasle osobe, jer je u slučaju naglog kočenja nemoguće je zadržati dete u rukama.     
KORISTITE JEDAN SIGURNOSNI POJAS PO OSOBI/DETETU
Svako dete mora da ima svoje sedište u autu. Jedan sigurnosni pojas ne sme da se koristiti za dva sedišta, zato svako dete treba da ima individualni sigurnosni sistem.
NEMOJTE DA VOZITE SA DETETOM U PREDNJIM NOSILJKAMA

Ovaj sistem prevoženja je posebno opasan i za odraslu osobu i za dete. Dete mora da putuje vezano u autosedištu ili dodatnom sedištu.          
ISPRAVNO VEŽITE SIGURNOSNI POJAS
Ne sme da bude prostora između detetovog tela i sigurnosnog pojasa. Proverite da pojas  nije iza ili ispod detetove ruke i da ne ide uzduž naslona za ruke dečijeg autosedišta
ODABERITE PRIKLADNO SEDIŠTE
Sigurnosni sistemi - sedišta, dodatna sedišta i trake - moraju biti prilagođeni veličini i morfologiji svakog deteta. Postoje rešenja za svaki uzrast, veličinu i težinu. Nikada ne postavljajte dete na jastuk. 
SKINITE JAKNU DETETU PRE VEZIVANJA
Izbegavajte preterano debelu odeću.
7 PRAVILA ZA PRAVILNO VEZIVANJE SIGURNOSNOG POJASA

Bez obzira da li ste vozač ili suvozač, vezivanje sigurnosnog pojasa je obavezno i ​​ključno za potpuno sigurno putovanje.          
SKINITE JAKNU PRE VEZIVANJA POJASA

Nikad nemojte da nosite kaput prilikom vezivanja pojasa! Ako nosite deblju odeću, provucite pojas ispod nje.      
PODESITE NASLON LEĐA
Nagnite sedište otprilike za 20° u odnosu na vertikalni položaj. 
PODESITE NASLON ZA GLAVU
Prilagodite naslon za glavu! Vrh vaše glave trebao bi da bude poravnat sa vrhom naslona za glavu. 
ZAVEŽITE POJAS
Neka vam vezivanje pojasa bude prioritet bez izuzetka.
PRILAGODITE SEDIŠTE

Podesite svoje sedište za optimalan položaj u vožnji, zatim podesite visinu sigurnosnog pojasa.          
ZATEGNITE SIGURNOSNI POJAS

Povucite remen kako biste uklonili i ograničili prostor između vašeg tela i sigurnosnog pojasa.          
ZAŠTITITE SVOJ ABDOMEN

Proverite da li je sigurnosni pojas postavljen na gornjoj strani bedara, a ne na stomaku. Time se smanjuje rizik od unutrašnjih povreda trbušne duplje u slučaju sudara u kom postoji mogućnost da skliznete ispod pojasa.      

otkrijte

SD Switch and Fireman Access - automotive safety - Renault
SD Switch and Fireman Access
driver-assistance systems - automotive safety - Renault
napredni sistemi za pomoć vozaču