safety by Renault

Human First program

Renault automobilska sigurnost.
Human first program
Poboljšanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.
Poboljšanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.Razmena podataka, crash testovi, detaljna testiranja... Renaultov program smanjenja broja i ozbiljnosti nesreća. 

"Human first program", razvijen je u saradnji sa istraživačima, stručnjacima i vatrogascima, ima samo jedan cilj: svakodnevno poboljšavati sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

do 27
naprednih sistema za pomoć vozaču
preko 60
sigurnosnih karakteristika
over 2000
prijavljenih sigurnosnih patenata od 1969. godine.
preko 5000
prijavljenih sigurnosnih patenta u 17 zemalja          

Renault i vatrogasci, jedinstveno partnerstvo

Renault je školovao 5.000 vatrogasaca u 17 zemalja Evrope, Azije, Afrike i Latinske Amerike. Rezultat obuke je bolje poznavanje vozila nove generacije. Renault je jedini proizvođač koji je uključio timove za spašavanje na putevima u svojoj inovacioni proces i jedini koji je imenovao potpukovnika vatrogasca sa punim radnim vremenom u inženjerskim timovima. Uvođenje Renault QRescue na svim modelima (standard od 2022. za sve nove Renault modele), SD Switch (na svim električnim vozilima)   i Fireman Access (na E-Tech 100% electric i E-Tech plug-in hybrid vozilima) su glavni rezultati ove saradnje.            
OBRAZOVANJE
Obuka vatrogasaca
Jedini proizvođač na svetu koji je imenovao pukovnika vatrogasaca sa punim radnim vremenom i jedini koji redovno sarađuje sa timovima za spašavanje na putevima. Renault je školovao 5.000 vatrogasaca u 19 zemalja širom sveta u samo nekoliko godina. Od 2023. u panu su  nove obuke u Evropi i Latinskoj Americi.
QRESCUE RENAULT
Renault QRescue: ušteda vremena za hitne službe
Uz QR kod na vetrobranskom i zadnjem staklu, Renault QRescue daje vatrogascima trenutni pristup "listi za spašavanje" vozila.
Vatrogascima pruža sve informacije koje su im potrebne za efikasan i siguran rad. To može uštedeti gotovo 15 dragocenih minuta kada je u pitanju zbrinjavanje žrtava unutar zlatnog sata*.

* zlatni sat je onih 60 minuta koje su od presudne važnosti kada je u pitanju preživljavanje najteže povređenih.
TEHNOLOGIJA KAO REZULTAT PARTNERSTVA
Fireman Access
Iako su naše visokonaponske baterije dizajnirane da se ne pokvare u slučaju bilo kog rizičnog uzroka, požar uzrokovan spoljašnjim uticajem uvek je moguć. Ako se vatra proširi na bateriju, Fireman access - Renaultova inovacija - ukazuje na srce baterije gde vatrogasci mogu usmeriti vatrogasna creva. Time se vreme odziva smanjuje sa nekoliko sati na deset minuta!
SD Switch
Kako bi se sprečio rizik od strujnog udara vatrogasaca, "SD Switch" - trenutno isključuje akumulator iz visokonaponske mreže.

sigurnost pre svega

Renault je u 50 godina pomogao da se petrostruko smanji broj žrtava na putevima. Kako bi kontinuirano poboljšali sigurnost, stručnjaci iz LAB-a (Laboratorija za nesreće i biomehaniku) i 600 inženjera i tehničara konstantno uvode inovacije. Ukupno je prijavljeno više od 2000 patenata i razvijen je niz vrhunskih tehnoloških rešenja kao što su Fireman Access i SD Switch.  

mobilnost i sigurnost u budućnosti

Renault’s road safety policy is broken down into 5 areas: raise awareness, prevent, correct, protect and rescue. Innovations are constantly emerging, for instance the Safety Score, the Safety Coach and the Safety Guardian, which are set to revolutionise safety behind the wheel.
KONCEPTNO VOZILO H1ST VISiON
H1st vision
H1ˢᵗ vision je konceptno vozilo koje je rezultat saradnje Software République i njegovih 12 članova, a rezultat je istraživanja i razvoja koji je deo Human First Programme     
INOVACIJE
SIGURNOST KOJU STALNO POBOLJŠAVAMO
Uz praktičan pristup, Human First Program uvodi 3 „Sigurnosne“ inovacije u pomoć vozačima koje omogućavaju još sigurnije učestvovanje u saobraćaju.   
ROADS SIMULATOR
ROADS simulator
Simulator ROADS dizajniran je za razvoj i testiranje naprednih sistema za pomoć vozaču (ADAS) i autonomne vožnje. Simulator ROADS je efikasna dopuna dugotrajnim i skupim testovima sigurnosti na putevima.     


otkrijte

Renault human first
Otkrijte vozila Renault