RENAULT SCENIC VISION

Više od konceptnog automobila - ambicija.
Ponovno otkrivanje automobila za život
Renault Scenic Vision je konceptualni automobil sa električnim pogonskim sklopom i hidrogenskim pogonom za duži domet vožnje. U pogledu životne sredine, bezbednosti i inkluzije, on predstavlja otelovljenje posvećenosti kompanije Renault strateškom održivom razvoju.

Fokusirajući se na napredni dizajn i karakteristike, Renault Scenic Vision uglavnom koristi reciklirane materijale i one koji se mogu reciklirati, uvodeći mobilnost u novu eru.
Prvi
konceptni automobil na bazi H₂ tehnologije
Vodonik električni hibrid.
95%
se može reciklirati
Uključujući bateriju.
70%
recikliranih materijala
24%
bolja vidljivost

Usmeren na dizajn

ODGOVORAN DIZAJN
Spajajući dizajn sa efikasnošću, pristupačnošću i ekološkom održivošću, Renault Scenic Vision istražuje potpuno novi način mobilnosti. Renault Scenic Vision uvodi novu retoriku izdašnih oblika, sa mekim i struktuiranim oblinama.

Usmeren na klimu

ODGOVORAN DIZAJN
95% materijala konceptnog automobila Renault Scenic Vision može da se reciklira, uključujući i bateriju. Napravljen je od 70% već recikliranog materijala. 100% materijala koji dolaze u dodir sa putnicima u ovom vozilu je takodje već reciklirano.

HIBRIDNI POGONSKI SKLOP:

VODONIČNI, ELEKTRIČNI

zadovoljstvo električnog pogona produženo vodoničnim pogonom
ELEKTRIČNI MOTOR NOVE GENERACIJE
Sinhroni elektromotor nove generacije sa namotanim rotorom obezbeđuje snagu od 160 kW bez upotrebe retkih hemijskih elemenata. Baterija od 40 kWh koja se može reciklirati, proizvedena u Francuskoj, upola je manje težine, jeftinija i kompaktnija od one u ekvivalentnom električnom vozilu.
PRODUŽENI DOMET
Kao dopuna kapaciteta električne baterije od 40 kWh, baterija od 16 kW produžava njen domet vožnje. Sa samo jednim zaustavljanjem kraćim od 5 minuta radi punjenja zelenim vodonikom, možete preći više od 800 km bez potrebe za dopunom. Time se smanjuje vaš ugljenični otisak.
VOZITE BEZ OGRANIČENJA
Nema više ograničenja dometa vožnje uz produžetak dometa zahvaljujući vodoniku. Možete da vozite koristeći sve prednosti električnog pogona sa trenutnim ubrzanjem, tihom vožnjom i odsustvom vibracija. Vozilo ispušta samo vodu – stoga nema zagađenja usled vožnje.

Usmeren na bezbednost

SAFETY COACH
90% nezgoda uzrokovano je ljudskom greškom u kombinaciji sa lošim uslovima u saobraćaju. Funkcija Safety Coach pomaže vozaču da predvidi zone i ponašanja visokog rizika. U kombinaciji sa standardnim bezbednosnim sistemima u vozilu, ona pomaže da se nezgode smanje do 70%.
heart rate sensor - Renault Scenic Vision
PRAĆENJE ZDRAVSTVENOG STANJA
Senzor pulsa ugrađen u upravljač vozila i kamera detektuju znake umora ili nesvestice vozača.
accelerator pedal - Renault Scenic Vision
HAPTIČKA PAPUČICA GASA
Papučica vibrira ako se identifikuje opasnost kako bi se vozaču skrenula pažnja da skloni stopalo sa nje.
controlled driving - Renault Scenic Vision
KONTROLISANA VOŽNJA
Senzori postavljeni u automobil analiziraju različite parametre (ubrzavanje, glatkoću vožnje, nedostatak pažnje, brzinu i drugo). U slučaju situacija moguće opasnosti, oni aktiviraju funkciju Safety Coach.
Poboljšanje vidljivosti za 24%
Kada se slike sa prednje kamere projektuju na providni displej kontrolne table, poklopac motora nestaje iz vidnog polja vozača. Renault Scenic Vision predstavlja stvarnu prednost. Ona pruža 24% više vidljivosti s prednje strane radi bezbednijeg i jedinstvenog iskustva vožnje.

Usmeren na čoveka


Otkrijte i...

concept car - Renault
Renault konceptni automobili
Doživite inovaciju kroz konceptne automobile koji pokazuju put za buduća Renault vozila.
new range - Renault
Renault vozila
Electric ili hibrid ... Pronađite pravo Renault vozilo za sebe.

95% mogućnost recikliranja: u skladu sa Evropskom direktivom 2005/64 / EC o odobrenjima tipa za reciklažu. Praćenje postojećih procesa reciklaže korišćenih delova i materijala.
70% recikliranih materijala: Renault Scenic Vision ne koristi nikakve sirovine i sadrži 70% recikliranih materijala dobijenih iz postojećih procesa reciklaže ili budućih razvojnih procesa do 2030+. Ovo je jedna od glavnih tačaka odrzivog dizajna koji se koristi u našim budućim vozilima.
Prvi konceptni automobil sa H2 tehnologijom: prema internoj komparativnoj studiji iz marta 2022., ovo je prvi konceptni automobil koji nudi gorivnu ćeliju od 15kW koja proširuje domet električne baterije od 40 kVh (produžava njenu autonomiju).