napredni sistemi za pomoć vozaču i human first program

napredni sistemi za pomoć vozaču

RENAULT CONQUEST 

sistemi za pomoć vozaču

sistemi za pomoć vozaču - Renault Conquest
aktivna pomoć vozaču
Možete bezbrižno krenuti na put sa asistentom koji kombinuje aktivni tempomat sa Stop & Go sistemom i centriranjem trake. On kalkuliše idealan zaustavni put i u skladu sa tim kontroliše brzinu Renault Conquesta. Kada se saobraćaj uspori, sistem dozvoljava da se vozilo automatski zaustavi i pokrene. Zbog vaše bezbednosti, sistem drži vaše vozilo u sredini vozne trake.

pomoć pri parkiranju

pomoć pri parkiranju - sistemi za pomoć vozaču - Renault Conquest
kamera 360°
Dobijate pregled od 360° kako biste olakšali svoje manevre. Renault Conquest je opremljen sa 4 kamere kako bi vam olakšao život, pružajući vam pogled na sve strane oko vašeg vozila.

sigurnost

sigurnost - sistemi za pomoć vozaču - Renault Conquest
aktivno kočenje u slučaju nužde
Aktivni sistem kočenja u slučaju nužde pomaže vozaču da otkrije da li se pešak nalazi ispred ili pored vozila i zaustavlja vozilo ako je potrebno radi bezbednosti svih.
upozorenje o vozilu iza vas - sigurnost - Renault Conquest
upozorenje o vozilu iza vas
Isparkiravanje unazad sa parking mesta postaje lako sa Renault Conquestom. Njegovi radari otkrivaju i upozoravaju vas na dolazak vozila koje možda niste videli.
upozorenje o napuštanju trake - sigurnost - Renault Conquest
upozorenje o napuštanju trake
Koristeći kameru postavljenu na vetrobran iza retrovizora, sistem otkriva i upozorava ako pređete neprekidnu ili isprekidanu liniju.
pomoć pri održavanju trake - sigurnost - Renault Conquest
pomoć pri održavanju trake
Sistem ispravlja vašu putanju okretanjem volana ako slučajno pređete preko neprekidne ili isprekidane linije bez upotrebe pokazivača. Aktivira se između 70 km/h i 160 km/h.
automatska duga/kratka svetla - sigurnost - Renault Conquest
automatska duga/kratka svetla
Uživajte u udobnosti vožnje u uslovima slabog osvetljenja. Kamera na vrhu vetrobranskog stakla analizira svetlosne snopove i automatski upravlja prebacivanjem između dugih i kratkih svetala.
upozorenje na mrtav ugao - sigurnost - Renault Conquest
upozorenje na mrtav ugao
Sistem se automatski uključuje pri brzini iznad 15km/h i vizuelno vas upozorava ako se van vašeg vidnog polja nalaze vozila.
prepoznavanje saobraćajnih znakova sa upozorenjem o brzini - sigurnost - Renault Conquest
prepoznavanje saobraćajnih znakova sa upozorenjem o brzini
Koristeći kameru postavljenu na vrhu vetrobranskog stakla, obaveštava vas o ograničenjima brzine preko openR ekrana i heads-up displeja; takođe vas upozorava ako pređete ograničenje brzine.
prepoznavanje saobraćajnih znakova - sigurnost - Renault Conquest
prepoznavanje saobraćajnih znakova
Kamera prepoznaje saobraćajne znakove ograničenja brzine i prikazuje ih na kontrolnoj tabli tokom vašeg putovanja.