politika privatnosti: informacije o zaštiti vaših podataka o ličnosti

U Grupi Emil Frey nastavljamo da obezbeđujemo usklađenost sa propisima o zaštiti ličnih podataka“) i stavljamo ih u srce naše etike.

U Grupi Emil Frey verujemo da je zaštita ličnih podataka neophodna za uspostavljanje poverljivog odnosa sa našim kupcima. Na taj način nameravamo da obezbedimo maksimalnu transparentnost u obradi ličnih podataka, kako onih koje nam pružaju naši kupci, tako i onih koje prikupljamo kroz različite kontakte koje kupci mogu imati sa nama.

Svrha ovog obaveštenja o zaštiti vaših podataka o ličnosti je da pruži detaljne informacije o uslovima obrade vaših ličnih podataka od strane Grupe EMIL FREY i KEOS doo Beograd, kao i o pravima i opcijama koje su vam na raspolaganju da kontrolišete svoje lične podatke i zaštitite svoju privatnost.
1. KO SU RUKOVAOCI VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI?
Grupa Emil Frey je međunarodna grupa:
 • koja uključuje zastupništvo niza brendova,
 • koja se sastoji od različitih pravnih lica u Švaicarskojj i inostranstvu, odgovornih posebno za distribuciju vozila i delova i prodaju srodnih usluga, kao što su povezane usluge, održavanje, garancija i finansiranje,
 • i čija je matična kompanija Emil Frey sa sedištem u Švajicarskoj, na adresi Badenesse 600, Zürich.
Grupa Emil Frey se takođe oslanja na mrežu ovlašćenih dilera za prodaju vozila svojih brendova i srodnih proizvoda i usluga.

Kompanije Grupe Emil Frey i/ili njena mreža dilera mogu prikupljati i obrađivati lične podatke o vama. Njihova odgovornost za obradu vaših ličnih podataka razlikuje se u zavisnosti od kompanije Grupe ili mreže dilera sa kojima delite svoje lične podatke i uloge koju oni igraju u različitim uslugama ili proizvodima koji se pružaju. Za potrebe ovog dokumenta, „mi“ ili „Renault“ se odnosi na Group Emil Frey, KEOS d.o.o. Beograd, i ovlaštene dilere kod kojih se nalaze vaši podaci.

Generalno, sledeći su zajednički Rukovaoci u smislu važećih propisa o ličnim podacima:
 • kompanija KEOS, d.o.o. (u daljem tekstu KEOS), koja se nalazi na adresi Omladinskih brigada 90 v, 11070 Beograd, Srbija. Za sva pitanja u vezi obrade podataka ili vaših prava, molimo vas da kontaktirate osobu ovlaštenu za zaštitu podataka: zlp.renault@keos.rs.
 • i mreža ovlašćenih dilera čija su lista i kontakt podaci objavljeni na www.renault.rs/trgovci.
U određenim slučajevima, Group Emil Frey i KEOS d.o.o. Beograd., mogu takođe da obrađuju vaše lične podatke kao nezavisni rukovaoci podataka.
 
Prikupljene podatke delimo unutar KEOS d.o.o. Beograd i sa vašim izabranim dilerom da vas rasteretimo dvostrukog pružanja istih podataka. U slučaju, ako izaberete više dilera, vaše lične podatke i saglasnosti prosledit ćemo svim izabranim. Svrha ovakvog rukovanja je da su vaši podaci u bazi tačni, na šta smo i obavezni. 
2. KOJE LIČNE PODATKE OBRAĐUJEMO?
„Lični podaci“ označavaju sve informacije koje se mogu koristiti za vašu identifikaciju ili direktno (kao što je vaše ime) ili indirektno (npr. korišćenjem jedinstvenog broja kupca).

Uopšteno govoreći, obavezujemo se da ćemo prikupljati samo lične podatke neophodne za svaku od svrha za koje obrađujemo vaše lične podatke.

Lični podaci koje prikupljamo zavise od naše interakcije sa vama i mogu uključivati sledeće informacije:
 • vaš identitet i kontakt podaci (prezime, ime, poštanska adresa, adresa e-pošte, telefon, itd.),
 • podaci koji se odnose na vašu ličnu i/ili profesionalnu situaciju (porodična situacija, socio-profesionalna kategorija, itd.),
 • vaši podaci o plaćanju i transakcijama (vrsta plaćanja, odobreni popust itd.),
 • podaci koji se odnose na naše komercijalne odnose, posebno naše interakcije i ugovore (istorija porudžbina, postprodajne operacije, ugovori o uslugama, igre, interakcija sa našim pozivnim centrom, itd.),
 • identifikacioni podaci vašeg vozila (brend, model, registracija, VIN broj, itd.),
 • vaše geolokacijske podatke (vaša saglasnost se dobija kada to zahtevaju propisi),
 • podaci koji se odnose na upotrebu vozila (kilometraža, putovanje, korišćenje multimedije itd.) i, gde je primenljivo, njegove baterije (nivo napunjenosti itd.),
 • ako imate povezano vozilo, podaci koji omogućavaju kontrolu nad vozilom i, gde je primenljivo, njegovom baterijom (zaključavanje/otključavanje, predviđanja, programiranje punjenja baterije, itd.), koji se odnose na režim vožnje (korišćenje kontrola, ubrzanje, kočenje itd.) ili za pružanje povezanih usluga ili aplikacija na vozilu,
 • podaci potrebni za sprovođenje lojalnosti, direktnog marketinga, istraživanja tržišta ili anketiranja (npr. vaša preferencija vozila),
 • podaci koji se odnose na vaše digitalne profile (onlajn računi),
 • podaci o korišćenju naših veb stranica i mobilnih aplikacija, kao i o našoj komunikaciji (broj poseta, posećena stranica, otvorene poruke itd.).
Informacije koje se odnose na vaše vozilo odnose se na vreme vašeg stvarnog vlasništva nad vozilom.

Kao takvi, podaci potrebni za odgovor na vaš zahtev ili ispunjenje potreba ugovora ili zakonske obaveze su istaknuti u obrascima za prikupljanje. Ako ne želite da date obavezne podatke, možda nećemo moći da obradimo vaš zahtev ili da vam pružimo relevantne usluge. Ostale informacije imaju za cilj da vas bolje upoznaju, posebno da vam šalju prilagođene poruke. Stoga su ove informacije opcione.

Podstičemo vas da nas redovno pisanim putem obaveštavate o svim promenama vaših ličnih podataka.

Proizvodi i usluge koje nudimo prvenstveno su za odrasle. Zbog toga ne sprovodimo nikakvu posebnu obradu maloletnika.
3. ZA ŠTA SE KORISTE VAŠI LIČNI PODACI?
U nastavku ćete naći objašnjenja u vezi sa okolnostima prikupljanja vaših ličnih podataka, svrhama u koje ih obrađujemo i vremenskim periodom za čuvanje vaših ličnih podataka.
3.1 OKOLNOSTI PRIKUPLJANJA
Vaše lične podatke prikupljamo posebno kada:
 • posetite jednu od naših veb stranica, koja može koristiti kolačiće ili druge markere,
 • kontaktirate nas putem onlajn obrasca, e-pošte, telefona, ćaskanja uživo, posete prodavnici ili na bilo koji drugi način,
 • učestvujete u nagradnoj igri ili na događaju, ili se pretplatite na naše e-novosti,
 • kupujete vozilo ili servis (održavanje, popravka, garancija, povezani servisi),
 • koristite povezano vozilo,
 • odgovorite na jedno od naših studija ili anketa o zadovoljstvu,
 • kreirate korisnički nalog za pristup našim uslugama sa svog računara ili pametnog telefona,
 • sa nama komunicirate na društvenim medijima, uključujući i preko Facebook, Instagram i Tviter dugmadi „Sviđa mi se“, „Deli“ ili „Tvit“ na stranicama Renaulta, što može dovesti do prikupljanja i razmene ličnih podataka između društvenih mreža i nas .
Takođe možemo da dobijemo informacije o vama preko drugih kompanija u našoj grupi ili partnera, uz vašu saglasnost kada to zahtevaju propisi.
3.2 CILJEVI OBRADE LIČNIH PODATAKA
Kao deo našeg odnosa i u skladu sa okolnostima u kojima se prikupljaju vaši lični podaci, možemo koristiti vaše podatke da:
A - upravljamo našom početnom interakcijom;
B - upravljamo našim poslovnim odnosima;
C - upravljamo uslugama koje pruža vaše povezano vozilo i aplikacije u vozilu;
D - izvodimo studije i analize;
E - upravljamo našim marketinškim aktivnostima.
3.2.A - upravljanje našom početnom interakcijom
Cilj
Pravni osnov
Praćenje posete našim veb stranicama ili mobilnim aplikacijama i upravljanje njihovim delovanjem i bezbednošću. Ova obrada se zasniva na vašoj saglasnosti na kolačiće koji se čuvaju/čitaju na vašem uređaju (pogledajte našu politiku kolačića) i na našem legitimnom interesu (da vam obezbedimo bezbedne sajtove i aplikacije).
Zahtevi za informacije, procene/ponude, probne vožnje (i eventualno povraćaj kazni u vezi sa probnim vožnjama) itd. Ova obrada je opravdana predugovornim odnosom koji proizilazi iz vašeg zahteva ili naših zakonskih obaveza (saradnja sa nadležnim organima za naplatu novčanih kazni).
Navigacija i interakcija sa obožavateljima naše Facebook stranice. Ova obrada je opravdana ugovornim odnosom koji imate kao korisnik Fejsbuka. U tom kontekstu, Keos doo Beograd. i Facebook su zajednički rukovaoci podataka o ličnosti.
Skrećemo vam pažnju da Fejsbuk sprovodi aktivnosti i statističke izveštaje u anonimizovanoj formi od poseta „fajn stranici“ za potrebe upravljanja promocijom Reno-ove aktivnosti, a može ih koristiti i za unapređenje Facebook sistema oglašavanja. Više informacija o tome kako Facebook obrađuje lične podatke možete dobiti ako pogledate njegovu politiku privatnosti dostupnu na: www.facebook.com/about/privacy.
3.2.B - upravljanje našim poslovnim odnosima
Cilj
Pravna osnova
Upravljanje narudžbinom vašeg vozila (uključujući praćenje od proizvodnje do isporuke), zahtevom za registraciju, narudžbinom dokumenata koji se odnose na vaše vozilo, ugovorima (održavanje, produžena garancija, povezane usluge), popravkama, garancijom (uključujući vaše zahteve za podršku), pomoć na putu itd.Ova obrada je opravdana ispunjenjem ugovora koji ste sklopili sa nama.  
Upravljanje vašim korisničkim računima i načinima autentifikacije. Ova obrada je opravdana ispunjenjem ugovora koji ste sklopili s nama.  
Upravljanje vašim učešćem na forumima, zajednicama. Ova obrada se zasniva na vašoj saglasnosti.  
Upravljanje vašim žalbama. Ova obrada je zasnovana na našim legitimnim interesima (sprečavanje pravnog postupka).  
Odgovaranje na vaše moguće zahteve za ostvarivanje prava u vezi sa vašim ličnim podacima (pogledajte odeljak „Vaša prava“). Ova obrada je zasnovana na našim zakonskim obavezama i može uključivati proveru vašeg identiteta.  
Sprovođenje naših anketa o zadovoljstvu, odgovor na vaša mišljenja, u cilju poboljšanja zadovoljstva naših kupaca i naših proizvoda i usluga. Ova obrada je zasnovana na našim legitimnim interesima (da poboljšamo naše proizvode i usluge).  
Upravljanje našom konsolidovanom bazom podataka o kupcima / potencijalnim kupcima. Ova obrada je zasnovana na našim legitimnim interesima (da imamo ažuran i konsolidovan pregled podataka).  
Upravljanje raznim operacijama koje se obavljaju na vašem vozilu. Ova obrada je zasnovana na našim legitimnim interesima (prateći kvalitet naših proizvoda).  
Povlačenje vozila zbog problema sa kvalitetom. Ova obrada se zasniva na našim zakonskim obavezama (propisi o neispravnim proizvodima) i na našim legitimnim interesima (da obezbedimo kvalitet naših proizvoda).
Kada ste u kontaktu sa našim pozivnim centrima, naš cilj je da najbolje ispunimo vaše zahteve. Vaši pozivi mogu biti snimljeni kako bi se obezbedio dokaz naše poslovne komunikacije. Međutim, možete se tome suprotstaviti u bilo kom trenutku i bez razloga.
3.2.C - upravljanje uslugama koje pruža vaše povezano vozilo i aplikacije u vozilu
Cilj
Pravna osnova
Obezbeđivanje vaše bezbednosti na putu (npr. hitni poziv, upozorenje o riziku od sudara, detekcija napuštanja trake, ograničavač brzine i automatsko kočenje u slučaju nužde). Ova obrada je opravdana ispunjenjem ugovora koji ste sklopili sa nama ili našim zakonskim obavezama.  
Pružanje i upravljanje vašim poslovnim aplikacijama (ciljano oglašavanje, pomoć pri kvaru, personalizovano osiguranje). Ova obrada je opravdana, prema potrebi, vašim pristankom ili našim legitimnim interesima (pružanje relevantnog sadržaja) na koje možete uložiti prigovor ili ispunjenjem ugovora koji ste sklopili sa nama.  
Obezbeđivanje sajber bezbednosti sistema. Ova obrada je opravdana našim legitimnim interesom (da vam obezbedimo sigurne sisteme). Ako se protivite takvoj obradi, ne možemo vam pružiti bezbedne sisteme.  
Aktivacija vaših povezanih usluga i ugrađenih aplikacija, upravljanje vašim računima i povezanim ugovorima. Ova obrada je opravdana ispunjenjem ugovora koji ste sklopili sa nama.  
Podrška u borbi protiv krađe (prijava krađe, praćenje ukradenih vozila). Ova obrada je opravdana ispunjenjem ugovora koji ste sklopili sa nama.  
Pružanje povezanih usluga i aplikacija za pomoć u vožnji u vozilu (napredne poruke, ekološka vožnja, pomoć pri parkiranju; u meri u kojoj nacionalni regulator takve podatke smatra ličnim podacima). Ova obrada je opravdana ispunjenjem ugovora koji ste sklopili sa nama.  
Daljinski pregled (pregled vozila i instrument table). Ova obrada je opravdana ispunjenjem ugovora koji ste sklopili sa nama.  
Pružanje povezanih usluga i aplikacija za navigaciju u vozilu. Ova obrada se zasniva na vašoj saglasnosti.  
Upravljanje i pružanje usluga koje se odnose na vašu bateriju i povezane usluge i povezane aplikacije u vozilu. Ova obrada je opravdana ispunjenjem ugovora koji ste sklopili sa nama.  
Pružanje usluga dijagnostike, servisiranja i održavanja za vaša vozila, sisteme i mape (upozorenja vezana za rad vozila, podsetnik na datum redovnog servisnog pregleda, ažuriranja softvera na daljinu, proaktivno održavanje, redovno održavanje, itd.)  Ova obrada je opravdana ispunjenjem ugovora koji ste sklopili sa nama i gde je primenljivo naš legitimni interes, na koji možete da prigovorite.  
Pružanje prilagođenih ponuda (npr. prilagođeni popust za predstojeći redovni servisni pregled koristeći podatke o kilometraži za predviđanje servisnog pregleda).  Ova obrada se zasniva na vašoj saglasnosti ili, ako je primenljivo, na našem legitimnom interesu (da poboljšamo i personalizujemo vaše korisničko iskustvo) na koji možete da prigovorite.  
Neke povezane usluge ili aplikacije u vozilu na koje ste se pretplatili treba da koriste usluge koje nudi Google da bi vam pružili podatke o mapi ili interesantne tačke u vašem vozilu ili na vašem pametnom telefonu. Više informacija o tome kako Google obrađuje vaše lične podatke možete dobiti ako pogledate politiku privatnosti na https://policies.google.com/privacy?hl=sr.

Kada vam šaljemo poruke na ekranu vašeg vozila, naš cilj je da vas obavestimo o završetku jednog od vaših ugovora o servisu i predložimo da ga obnovite.

Neke povezane usluge i ugrađene aplikacije mogu zahtevati obradu podataka o vašoj lokaciji. Da biste mogli da obradite podatke, potrebna je vaša saglasnost. Svoju saglasnost i ovu obradu možete opozvati u bilo kom trenutku putem podešavanja na displeju vozila ili kontaktiranjem Renaulta, službe za korisnike.

Za neka električna vozila, kada povežete telefon sa vozilom, vaš broj mobilnog telefona će biti potreban za slanje obaveštenja o statusu baterije. Možete upravljati podešavanjima obaveštenja u kartici „Moja obaveštenja“ u aplikaciji Renault, koja se koristi za pregled statusa baterije.

Za informacije o aktiviranju vaših usluga, deljenju i zaustavljanju vaših podataka, obratite se lokalnom prodavcu ili telefonom (pogledajte odeljak o vašim pravima u nastavku).

Dužni smo poštovati vašu privatnost, ali vas podsećamo da je vaša odgovornost da obavestite drugog korisnika ili kupca o povezanim uslugamau vozilu i aktivnostima prikupljanja podataka na koje ste dali saglasnost. Pre nego što prodate i/ili prenesete svoje vozilo, morate prekinuti sve aktivnosti prikupljanja podataka iz vozila (preko podešavanja vozila ili kontaktirati našu službu za korisnike).
3.2.D - izvođenje studija i analiza
Studije i analize se sprovode kako bismo izmerili naše rezultate, procenili kvalitet naših proizvoda i usluga i nivo zadovoljstva kupaca i da bismo ih kontinuirano unapređivali.
Cilj
Pravna osnova
Pozivi da se odazovete studijama u kontekstu razvoja novih proizvoda i usluga i da izmerimo imidž našeg brenda. Ova obrada se zasniva na vašoj saglasnosti.  
Izrada analiza za merenje našeg komercijalnog učinka, uključujući efikasnost naših marketinških operacija. Ova obrada je zasnovana na našim legitimnim interesima (da merimo učinak naših aktivnosti) na koje možete da prigovorite.  
Istraživanje i razvoj novih proizvoda i usluga. Ova obrada je zasnovana na našim legitimnim interesima (da poboljšamo naše proizvode i usluge) na koje možete da prigovorite.  
Obezbeđivanje kvaliteta naših vozila i delova, uključujući studije incidenta i izdržljivosti. Ova obrada je zasnovana na našim legitimnim interesima (da poboljšamo naše proizvode) na koje možete da prigovorite.  
Sprovođenje analiza za poboljšanje zadovoljstva kupaca. Ova obrada je zasnovana na našim legitimnim interesima (da poboljšamo naše proizvode i usluge) na koje možete da prigovorite.  
3.2.E - upravljamo našim marketinškim aktivnostima
Cilj
Pravna osnova
Slanje reklamnih kampanja (digitalnih ili drugih) i drugih vesti. Ova obrada je zasnovana na vašem pristanku i/ili našim legitimnim interesima (da vam pružimo relevantne informacije)  
Igre i takmičenja, događaji i sponzorstva. Ova obrada se zasniva na ugovoru (prihvatanje pravila).  
Ciljano oglašavanje na mreži, prilagođavanje sadržaja. Ova obrada je zasnovana na našem legitimnom interesu (da delimo vaše podatke sa partnerima za oglašavanje radi prikazivanja personalizovanih ponuda) na koji možete da prigovorite, ili na osnovu vaše saglasnosti na kolačiće koji se čuvaju/čitaju na vašem uređaju (pogledajte našu politiku kolačića).
Napredne analize za prilagođavanje marketinga (profilisanje) i unapređenje znanja kupaca i tržišta. Ova obrada je zasnovana na našim legitimnim interesima (da bolje upoznamo ponašanje naših kupaca i potencijalnih klijenata i/ili da vam pružimo relevantan sadržaj) na koje možete da prigovorite.
Analiziramo lične podatke naših kupaca i potencijalnih kupaca, kako podatke koje ste nam direktno dostavili (uključujući podatke koji se odnose na pregledanje naših veb lokacija i korišćenje naših mobilnih aplikacija, uz saglasnost), tako i podatke trećih strana (podložni pristanku gde je to potrebno) da kreiramo algoritme koji nam omogućavaju da procenimo i/ili predvidimo vaša potencijalna interesovanja i preferencije za naše proizvode i usluge (koristeći bodove i segmentaciju).

Upotreba ovakvih alata je definisana propisima kao profilisanje. Verujemo da je u našem legitimnom interesu da razumemo želje naših kupaca i mogućnost da vam pružimo sadržaj koji zadovoljava vaše potrebe ili želje. Uzeli smo u obzir relevantne interese i preduzeli mere kako bismo osigurali da vaša osnovna prava i slobode ne budu povređene.

Aktivnosti analize su dizajnirane da obezbede prilagođeni sadržaj, kao što su specijalne ponude putem e-pošte, u Renaultovim telefonskim aplikacijama i sadržaj na našim veb stranicama ili veb lokacijama trećih strana (npr. Facebook). Na primer, obrada ovih podataka može nas dovesti do toga da vam pošaljemo ponude u vezi sa segmentom automobila koji će vas verovatno zanimati. Ovo nam takođe omogućava da vam ne šaljemo određene reklamne ponude ako razumemo da one neće odgovarati vašim interesovanjima.

Više informacija o ovoj stavci dostupno je na zahtev. Ako ne želite da vam šaljemo ponude na osnovu profilisanja, možete tome prigovoriti kao što je opisano u odeljku „kako da ostvarite svoja prava“.
3.3 TRAJANJE ČUVANJA VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI
U skladu sa propisima, obavezujemo se da ćemo čuvati vaše lične podatke samo onoliko vremena koliko je potrebno za postizanje cilja kojem težimo, za ispunjavanje vaših potreba ili za ispunjavanje naših zakonskih obaveza.

Prilikom određivanja ovog vremena, posebno uzimamo u obzir sledeće:
 • dužina vašeg ugovora,
 • vreme potrebno za obradu vašeg zahteva ili žalbe,
 • koliko je vaš korisnički nalog bio otvoren, osim ako nije bio neaktivan 3 godine,
 • vaše interesovanje za naše brendove,
 • potreba da vodite evidenciju o vašoj interakciji sa nama, kako biste efikasno upravljali našim poslovnim odnosom. Ovaj period će varirati u zavisnosti, posebno, od toga da li ste kupili vozilo ili uslugu kao što je popravka, ili da li ste samo komunicirali sa nama bez sklapanja ugovora sa nama,
 • naše zakonske ili regulatorne obaveze (ovo se posebno odnosi na tehničke podatke naših vozila).
Ako imate ugovor sa nama, vaši lični podaci se čuvaju najviše 15 godina posle vaše poslednje aktivnosti.

Ako nemate ugovor sa nama i dali ste pozitivnu saglasnost, vaši lični podaci se čuvaju najviše 3 godine posle vaše poslednje aktivnosti.

Kada više ne trebamo da koristimo vaše lične podatke, oni se brišu iz naših sistema i evidencija ili postaju anonimni tako da više ne možemo da vas identifikujemo.

Međutim, možda će biti potrebno da arhiviramo neke od vaših ličnih podataka kako bismo mogli da odgovorimo na bilo koji pravni postupak, tokom perioda zastarelosti predviđenog važećim zakonodavstvom.
4. KO IMA PRISTUP VAŠIM LIČNIM PODACIMA?
U okviru Grupe Emil Frey i članova njene prodajno - servisne mreže, obezbeđujemo da samo osobe koje su propisno ovlašćene da obrađuju vaše lične podatke za svoje funkcije i zadatke imaju pristup vašim podacima.

Vaše lične podatke možemo deliti sa našom ovlašćenom mrežom trgovaca i servisera automobila marki koje zastupamo i matičnim kompanijama Emil Frey.

Takođe možemo da delimo vaše lične podatke sa drugim kompanijama u Grupi Emil Frey odnosno sa podružnicama koje nude finansijske usluge, kao što RCI Services d.o.o., u ograničenom obimu, bilo zbog legitimnih interesa (u svrhu analize rezultata prodaje) ili zbog ispunjenja naših ugovornih obaveza, ili ako to zahtevaju propisi, na osnovu vaše prethodne saglasnosti za svrhe na koje se vaša saglasnost odnosi.

Ovi subjekti mogu delovati kao rukovaoci podataka u skladu sa svojom politikom zaštite ličnih podataka ili kao obrađivači za obavljanje zadataka u skladu sa uputstvima koja su im data.

Da bismo obradili sve ili deo vaših ličnih podataka, pozivamo proverene pružatelje trećih lica koji deluju kao obrađivači u skladu sa našim uputstvima i isključivo u naše ime da ispune sledeće funkcije:
 • hostovanje, upravljanje ili održavanje naših baza podataka, veb stranica i mobilnih aplikacija;
 • pružanje usluga verifikacije identiteta;
 • kupovinu ili potencijalnu kupovinu našeg poslovanja ili na drugi način u slučaju spajanja, reorganizacije ili sličnog događaja;
 • upravljanje odnosima sa klijentima (pozivni centri, komunikacioni alati, itd.);
 • pružanje usluga u vezi sa našim marketingom, uključujući slanje komercijalnih ponuda;
 • organizovanje takmičenja, nagradnih igara i manifestacija;
 • sprovođenje studija i anketa;
 • policija, subjekti za borbu protiv prevara i provere identiteta, drugi organi za sprovođenje zakona, vladini i poreski organi u Srbiji ili inostranstvu radi otkrivanja, istrage i sprečavanja krivičnih dela (imajte na umu da agencije za borbu protiv prevara takođe mogu dozvoliti organima za sprovođenje zakona pristup i korišćenje vaših informacije za otkrivanje, istragu i sprečavanje zločina);
 • sudovi u Srbiji ili inostranstvu, po potrebi za ispunjavanje zakonskih uslova za sprovođenje pravde, za zaštitu vitalnih interesa i za zaštitu bezbednosti ili integriteta našeg poslovanja.
Za svu ovu razmenu podataka, obezbeđujemo da radimo samo sa kompanijama od poverenja i štitimo ove odnose (kroz ugovore, revizije, garancije, bezbednosne testove, itd.).

U nekim slučajevima možemo da podelimo neke od vaših ličnih podataka sa partnerima koji će ih koristiti u sopstvene svrhe. U tom slučaju, ovi partneri će delovati kao rukovaoci ličnih podataka i njihova politika obrade ličnih podataka primenjuje se na prenete podatke. Uveravamo se da tražimo vašu saglasnost za ovo deljenje kada to zahteva zakon, ili barem da bismo vam omogućili prigovor.

Nudimo vam mogućnost da koristite svoje podatke o povezivanju sa društvenim mrežama. U ovom slučaju, podelite sa nama informacije o svom profilu. Deljeni lični podaci zavise od podešavanja platforme društvene mreže. Naglašavamo da ove društvene mreže koriste svoje politike privatnosti.

Od nas se takođe može zahtevati da vaše lične podatke dostavimo trećim licima kako bismo ispunili zakonske obaveze (npr. povraćaj saobraćajne kazne nakon probne vožnje) ili administrativne ili pravne odluke.
5. KOJA SU VAŠA PRAVA?
5.2 VAŠA PRAVA
Imate nekoliko prava prema propisima o zaštiti ličnih podataka:

Pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka, pod uslovom da imate osnove povezane sa vašom konkretnom situacijom, i pravo da zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka, u nekim slučajevima kako je predviđeno propisima.

Pravo na prigovor na bilo koje komercijalno obaveštavanje: u bilo kom trenutku možete zatražiti da ne primate našu komunikaciju u vezi sa našim ponudama, vestima i događajima. Ovo pravo se posebno može ostvariti putem veze za odjavu u svakoj marketinškoj e-poruci. Takođe možete da prigovorite na profilisanje.

Pravo da povučete vašu saglasnost u bilo kom trenutku, u svrhe za koje smo dobili vašu saglasnost, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade podataka koja je izvršena na osnovu saglasnosti do njenog opoziva.

Pravo na informacije: imate pravo na jasne, transparentne i razumljive informacije o tome kako koristimo vaše lične podatke i o vašim pravima. Ovaj dokument o „politici privatnosti“ je primer toga.

Pravo na pristup vašim ličnim podacima: imate pravo da dobijete informacije u vezi sa obradom vaših ličnih podataka (uključujući podatke koji se koriste, u koje svrhe, itd.) i njihovu kopiju.

Pravo na ispravku: imate pravo da ispravite svoje podatke ako su netačni ili nepotpuni, uprkos našim naporima da ih ažuriramo, što nam omogućava da ispoštujemo našu obavezu da imamo ažurne podatke o vama.

Pravo na prenosivost vaših podataka, odnosno, pod određenim uslovima, pravo da dobijete lične podatke koje ste nam dali, u strukturiranom, uobičajeno korišćenom kompjuterizovanom formatu, i da ih prosledite trećoj strani ako je tehnički moguće.

Pravo na brisanje (ili pravo na zaborav): imate pravo na brisanje ili brisanje vaših podataka. Ovo pravo može biti ograničeno u svetlu naših ugovornih ili zakonskih obaveza (ugovor u toku) (posebno sprečavanje pravnog postupka).

Pravo da definišete opšte ili posebne smernice u vezi sa određenim vrstama obrade, u vezi sa zadržavanjem, brisanjem i saopštavanjem vaših ličnih podataka u slučaju vaše smrti. Ove smernice možete promeniti ili izbrisati u bilo kom trenutku. Možete podeliti ove posebne smernice sa nama tako što ćete pisati na adresu ispod.

Konačno, imate pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik) na obradu vaših ličnih podataka. Preporučujemo vam da nas kontaktirate pre bilo kakvog zahteva, kako bismo zajedno pokušali da rešimo vaš problem.
5.2 KAKO OSTVARITI VAŠA PRAVA?
Da biste ostvarili neko od svojih prava ili u slučaju da se protivite obradi vaših ličnih podataka na osnovu našeg legitimnog interesa, molimo vas da nam svoje zahteve obavestite putem onlajn obrasca koji se nalazi na www.renault.rs ili na e-mail adresu renault.kontakt@keos.rs.

Od primanja naših poruka možete da se odjavite u bilo kom trenutku tako što ćete poslati zahtev na Renault, a možete se odjaviti i na u bilo kom trenutku u budućnosti koristeći vezu koja se pojavljuje u podnožju svake e-pošte koju vam šaljemo, ili slanjem ili poštom na:

KEOS d.o.o.
Omladinskih brigada 90v
11070 Beograd

Možemo zahtevati određene informacije ili dokumente (dokument o identitetu, dokument o registraciji vozila) kada ne uspemo da vas identifikujemo ili da identifikujemo podatke o vašem vozilu.

Za sva pitanja u vezi obrade podataka ili vaših prava ili u slučaju zloupotrebe vaših podataka molimo vas da kontaktirate osobu ovlaštenu za zaštitu podataka u Renault Nissan Srbija d.o.o na e-mail adresu: zlp.renault@keos.rs.

Ako dođe do kršenja zaštite vaših ličnih podataka koji mogu predstavljati visok rizik za vaša prava i slobode, mi ćemo vas obavestiti o tome odmah, po mogućnosti u roku od 72 sata.

U rešavanju vaših žalbi u vezi sa obradom ličnih podataka koje sa vama ne možemo da rešimo direktno, sarađujemo sa nadležnim regulatornimi organima. Imate pravo na sudsku zaštitu i obraćanje Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka.
6. KAKO SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU?
Vaši lični podaci se čuvaju na bezbednim serverima. Uvodimo i zahtevamo od naših obrađivača i partnera odgovarajuće mere bezbednosti i zaštite podataka u skladu sa najnovijim tehnologijama.

Kada obrada ličnih podataka uključuje prenos podataka, mi obezbeđujemo da se ovaj prenos izvrši pod odgovarajućim uslovima koji obezbeđuju adekvatan nivo zaštite, bezbednosti i poverljivosti.

Kada se kreira digitalni nalog, unošenje lozinke koja poštuje naše bezbednosne standarde je obavezno i deo je naše politike privatnosti. Vaša je odgovornost da to čuvate u tajnosti.

Vaši podaci se obrađuju u Evropskom ekonomskom prostoru (EEA), kao i u Srbiji. Međutim, pošto se neki od naših dobavljača usluga ili njihovi obrađivači nalaze u zemljama izvan EEA i van Srbije, vaši lični podaci se mogu obrađivati u tim zemljama. Neke od ovih zemalja mogu imati drugačije propise o ličnim podacima od onih u Srbiji. U tom slučaju, (i) obraćamo posebnu pažnju na to da obezbedimo da se ovaj prenos izvrši u skladu sa važećim propisima i (ii) postavljamo zaštitne mere koje obezbeđuju adekvatan nivo zaštite vaše privatnosti i osnovnih prava (posebno korišćenjem standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije). Na jednostavan zahtev upućen na adresu navedenu u odeljku "Koja su vaša prava?" odeljku, možemo vam pružiti više informacija o takvim transferima (posebno standardne ugovorne klauzule Evropske komisije).
7. AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI
Redovno proveravamo usaglašenost naše Politike privatnosti. Naša Politika privatnosti može da se tokom vremena promeni. U skladu sa ovom Politikom privatnosti nećemo smanjivati vaša prava bez vaše izričite saglasnosti. Na ovoj internet stranici objavljivaćemo sve promene ove Politike privatnosti, a u slučaju većih promena pružićemo vam vidljivijo obaveštenje.

Verzija 05 / januar 2023

Ova nova verzija donosi velike promene u odnosu na prethodnu verziju. Naziv distributer promenjen je u DILER