Strateški plan “RENAULUTION” Renault Groupe

Renaulution Mobilize

Boulogne-Billancourt, 14. januar 2020. godine


Nakon odobrenja Upravnog odbora, Luca de Meo, izvršni direktor Renault Grupe, danas predstavlja projekat "Renaulution" - novi strateški plan koji za cilj ima da fokus strategije Renault Grupe sa obima prodaje prenese na vrednost. 

Ovaj strateški plan je strukturiran u 3 faze koje će se puštati paralelno:

  • “Resurrection” (Ponovno stvaranje) - traje do 2023. godine i fokusira se na oporavak marže i profita.
  • “Renovation” (Renovacija) - traje do 2025. godine i predstavlja obnavljanje i unapređenje linije, doprinoseći time profitabilnosti brenda.
  • “Revolution” (Revolucija) - traje od 2025. godine, pa na dalje i preusmerava poslovni model na polje tehnologije, energije i mobilnosti, stavljajući Renault Grupu na vodeću poziciju u lancu vrednosti nove mobilnosti.
Saznajte više o Renaulution planu