O nama

Renault i okolina

Svesni smo da danas postoje veliki izazovi u oblasti zaštite okoline. Zato smo se obavezali da smanjimo uticaj svojih aktivnosti i proizvoda na okolinu u toku celog njihovog životnog veka, od dizajna do recikliranja. S tim ciljem donosimo rešenja i merimo njihovu efikasnost; godinu za godinom, generaciju za generacijom.

Naša politika zaštite okoline

Sve naše postupke u pogledu zaštite okoline sprovodimo u skladu sa našom politikom zaštite okoline.
Renault i okolina

Naša politika zaštite okoline

Naša politika zaštite okoline aktivno odražava našu viziju i odlučnost da smanjimo naš uticaj na okolinu postupcima u pet najvažnijih oblasti: 
  • Klimatske promene i energetska efikasnost, 
  • Resursi i konkurentna održiva ekonomija, 
  • Zdravlje i ekološki sistemi, 
  • Inovativni sistemi mobilnosti, 
  • Upravljanje okolinom i transparentnost. 

Zahvaljujući svakodnevnoj primeni politike o očuvanju okoline u svim sektorima poslovanja efikasniji smo i konkurentniji u svim svojim delatnostima.

Upravljanje životnim ciklusom

Naša strategija

Naš cilj danas, kao i u poslednjih 20 godina, je smanjenje uticaja naših vozila na okolinu u svim fazama njihovog životnog ciklusa.
Renault i okolina

Četiri faze životnog ciklusa naših vozila

Dizajn. Već pri izradi prvih skica dizajneri uzimaju u obzir faktore koji utiču na okolinu. Dobavljači i dizajneri sarađuju u svim fazama razvoja vozila da bi se smanjio uticaj vozila na okolinu. 

Proizvodnja. Da bismo smanjili uticaj naših fabrika na okolinu 1998. pokrenuli smo postupak unapređenja. Za taj proces nam je dodeljen sertifikat ISO 14001. 

Upotreba. Istraživanja životnog ciklusa automobila pokazala su da se više od 85 % gasova staklene bašte u životnom ciklusu automobila ispusti u fazi upotrebe. Osim mera kojima smanjujemo potrošnju goriva svojih vozila, vozačima pomažemo da usvoje štedljiviji i ekološki osvešćeniji način vožnje. 

Posvetili smo se i poslednjoj fazi životnog ciklusa naših vozila. Čak 85 % materijala i delova mogu da se recikliraju za ponovnu upotrebu u automobilskoj industriji.
Renault i okolina

Program Driving Eco 2 pomaže vozačima da smanje uticaj na okolinu

Program za ekološki osvešćeniji način vožnje, koji funkcioniše na osnovu sistema pomoći u vožnji kao što su umrežene usluge sistema R-LINK i osposobljavanja vozača, vozaču daje aktivnu ulogu u smanjenju uticaja na okolinu. 

Upotrebom svih funkcija objedinjenih u sistemu Driving Eco 2 potrošnja goriva i emisije CO2 vozila pokretanih motorima sa unutrašnjim sagorevanjem mogu da se smanje i za 25 %, u zavisnosti od uslova vožnje i vozačevog stila vožnje.
Renault i okolina

10 % niže emisije ugljenika po vozilu u tri godine

Naš glavni pokazatelj su emisije ugljenikovih oksida, koje su povezane sa potencijalnim klimatskim promenama koje nastaju emisijom gasova staklene bašte (uključujući CO2) i uračunavaju sve faze životnog ciklusa svih naših vozila i usluge koje se obavljaju u odnosu na broj prodatih vozila. Merna jedinica jeste ekvivalent tone CO2 (CO2Teq). 

Naš cilj je da se stalnim poboljšanjima od generacije do generacije vozila smanji utecaj na okolinu. 

Uticaj na okolinu modela Clio četvrte generacije sa dizel motorom smanjio se za 18 - 24 % u odnosu na Clio treće generacije, u zavisnosti od posmatranog uticaja.

Renault je takođe i ...

Saznajte još više o Renaultu

Renault i automobilizam

Renault i automobilizam

Otkrijte našu misiju. Renault i automobilizam, više od 115 godina inovacija.
Istorija i kultura

Istorija i kultura

Renaultova veličanstvena industrijska i ljudska avantura obuhvata istorijske modele, sportska dostignuća, inovacije i harizmatične ljude koji su promenili svet automobila.
Inovacije i tehnologija

Inovacija

Radimo na četiri glavne oblasti inovacija u cilju razvoja mobilnosti budućnosti: električna vozila, povezana vozila, autonomna vozila, usluge mobilnosti.

Uvek smo vam na raspolaganju