Prodajni rezultati na svetskom tržištu za 2020.

Grupa Renault ispunila je CAFE ciljeve, marka Renault je vodeća u prodaji električnih vozila u Evropi.


  • U uslovima pandemije bolesti COVID-19, Grupa Renault ukupno je u 2020. prodala 2.949.849 vozila, što je pad od 21,3 % na svetskom tržištu automobila koje je palo za 14,2 %.
  • Grupa Renault potvrđuje da je do kraja 2020. godine uspela da ostvari ciljeve u okviru standarda CAFE (putnička i laka komercijalna vozila) .
  • Nakon prve polovine 2020. kada su glavna tržišta Grupe snažno bila pod uticajem pandemije i mera zatvaranja, druga polovina godine pokazala je veću otpornost: prodaja Grupe u Evropi je ostala u skladu sa tržištima.
  • Na evropskom tržištu električnih automobila, Renault je udvostručio prodaju i potvrdio vodeću poziciju sa ukupno 115.888 prodatih električnih vozila. ZOE je najprodavaniji električni automobil sa rastom prodaje od 114 % sa ukupno 100.657 primeraka.
  • Broj narudžbi na evropskom tržištu povećao se za 14 % do kraja decembra 2020. (u poredjenju sa 2019.). Za to je delom zaslužna privlačna ponuda novih hibridnih i punjivih hibridnih vozila E-TECH, dok su zalihe vozila bile niže za 20 % u odnosu na 2019.
  • Tokom 2020. Grupa Renault napredovala je na najprofitabilnijim prodajnim kanalima: Renault je povećao tržišni udeo u prodaji privatnim kupcima u Evropi za gotovo 1 postotni poen.
  • Grupa će i u 2021. godini nastaviti prodajnu politiku usmerenu na povećanje dobiti, uz potpuno sprovodjenje strateškog plana Renaulution koji će biti predstavljen 14. januara 2021.