Boulogne-Billancourt, 14. januar 2020. godine - Nakon odobrenja Upravnog odbora, Luca de Meo, izvršni direktor Renault Grupe, danas predstavlja projekat "Renaulution" - novi strateški plan koji za cilj ima da fokus strategije Renault Grupe sa obima prodaje prenese na vrednost. 

Ovaj strateški plan je strukturiran u 3 faze koje će se puštati paralelno:

 

  • “Resurrection” (Ponovno stvaranje) - traje do 2023. godine i fokusira se na oporavak marže i profita.
  • “Renovation” (Renovacija) - traje do 2025. godine i predstavlja obnavljanje i unapređenje linije, doprinoseći time profitabilnosti brenda.
  • “Revolution” (Revolucija) - traje od 2025. godine, pa na dalje i preusmerava poslovni model na polje tehnologije, energije i mobilnosti, stavljajući Renault Grupu na vodeću poziciju u lancu vrednosti nove mobilnosti.

Za sprovodjenje ovog plana zadužena je nova organizacija: različite organizacijske jedinice, sa odeljenjem za inženjering na čelu, odgovorne su za praćenje konkurentnosti, troškova i smanjenje vremena potrebnog za dolazak proizvoda na tržište. Punokrvne marke sa jasnom vizijom će upravljati svojom profitabilnošću. U skladu sa ovom organizacijom koju vode prave vrednosti, kompanije više neće meriti svoje performanse tržišnim udelima i kroz prodaju, već profitabilnošću, stvaranju dobiti i efikasnosti ulaganja.

Grupa postavlja nove finansijske ciljeve: 

 

  • Do 2023. godine, Grupa ima za cilj da dostigne više od 3% operativne grupne marže, oko 3 milijarde evra kumulativnog slobodnog toka gotovine iz operativnih aktivnosti u automobilskoj industriji 2 (2021-23.), kao i da smanji investicije (troškovi istraživanja i razvoja i kapitalni troškovi) na oko 8% prihoda.
  • Do 2025. godine, Grupa ima za cilj da postigne grupnu maržu iz operativnih aktivnosti od najmanje 5%, oko 6 milijardi evra kumulativnog slobodnog gotovinskog toka iz operativnih aktivnosti u automobilskoj industriji ² (2021-25.), kao i da unaprede ROCE (Povrat na uloženi kapital) 3 za najmanje 15 postotnih bodova u odnosu na 2019. godinu. Plan "Renaulution" će osigurati održivu profitabilnost Grupe, u isto vreme negujući cilj neutralnosti uticaja karbonskog otiska u Evropi do 2050. godine.