Grupa Renault i konzorcijumum Veolia & Solvay će zajedno reciklirati baterije električnih vozila na kraju njihovog životnog veka prema načelu "zatvorene petlje". Konzorcijum predstavlja novu vrstu udruženja u lancu vrednosti za proizvodnju baterija čiji je cilj da očuvaju resurse, smanje emisiju CO2 i generišu vrednost proizvoda.

Bruxelles i Pariz, 18. mart 2021. Grupa Renault, jedan od ključnih igrača na tržištu automobila, sa ponosom najavljuje početak saradnje sa kompanijom Veolia, svetskim predvodnikom u području optimizovanog upravljanja resursima i Solvayjem, vodećom naučnom kompanijom. Cilj ovog partnerstva je da se omogući kružna ekonomija metala od kojih su sačinjene baterije električnih vozila, i to recikliranjem po načelu "zatvorene petlje”. 

Postojeći konzorcijum Veolia i Solvay je nastao u septembru 2020., a sada je dodatno ojačan pionirskim statusom i iskustvima Grupe Renault u području kružne ekonomije baterija električnih vozila na kraju životnog veka. Izuzetnoj komplementarnosti ove saradnje je doprinelo iskustvo kompanije Solvay u području hemijske ekstrakcije metala od kojih su sačinjene baterije kao i desetogodišnje iskustvo kompanije Veolia u području rastavljanja i recikliranja litijum-jonskih baterija hidrometalurškim postupcima. S obzirom na to da bi se broj električnih vozila u svetu u ovoj dekadi trebao povećati sa 10 na više od 100 miliona, strateški izazov je osigurati stalan i odgovoran pristup materijalima od kojih su izrađene baterije.

Upravo se zato novim partnerstvom nastoji uspostaviti siguran i održiv izvor nabavke strateškim metalima iz baterija, kao što su kobalt, nikal i litijum. Kako bi postigli zadati cilj, tri partnera će iskoristiti vlastite veštine i stručnost u svakom koraku lanca vrednosti, od prikupljanja baterija električnih vozila na kraju njihovog životnog veka do rastavljanja, ekstrakcije i prečišćavanja metala, kao i kroz poboljšanje postojećih mehaničkih i hidrometalurških postupaka reciklaže baterija. Upotrebom inovativne tehnologije koju su zajedno razvili Solvay i Veolia, strateški metali koji su do sada bili korišćeni samo za metaluršku primenu biće ekstrahovani i prečišćeni kako bi se postigla visoka čistoća i omogućila ponovna upotreba u novim baterijama. Takav sistem recikliranja u „zatvorenoj petlji” bi trebao da smanji emisiju ugljen-dioksida koju uzrokuje proizvodnja baterija budućih električnih vozila.

Tri partnera su već aktivno uključena u eksperimentalnu fazu koja uključuje uspostavljanje pokaznog postrojenja u Francuskoj u kojem će se sprovoditi ekstrakcija i prečišćavanje metala iz baterija električnih vozila na kraju njihovog životnog veka.