POLITIKA PRIVATNOSTI: INFORMACIJE O ZAŠTITI VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

U kompaniji RENAULT NISSAN SRBIJA d.o.o. (u daljem tekstu RNS) vaša privatnost je naš prioritet u ispunjavanju vaših želja i potreba. U skladu sa tim prihvatamo sve neophodne mere, sa kojima ćemo obezbediti da se vaši lični podaci bezbedno obrađuju i sa kojima ćemo zaštititi vašu privatnost i omogućiti vam da ostvarite svoja prava u okviru važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL). 

Glavna svrha ovog dokumenta je da vas obavestimo o podacima koje prikupljamo, o načinu njihove obrade i o tome kako to utiče na vas, odnosno na prava koja vam daje zakonodavstvo i koja obezbeđuje RNS.   

1. KO SU RUKOVAOCI VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI?

Vaše lične podatke obrađuju Renault Nissan Srbija d.o.o., pravno lice koje na tržištu Srbije zastupa marke Renault, Dacia i Nissan i ovlašćeni distributeri ovih marki kod kojih se nalaze vaši podaci (u nastavku "RENAULT" ili "mi") kao zajednički Rukovaoci podataka.  

Renault Nissan Srbija, d.o.o. nalazi se na adresi Omladinskih brigada 90 v, 11070 Beograd, Srbija. 

Za sva pitanja u vezi obrade podataka ili vaših prava, molimo vas da kontaktirate osobu ovlašćenu za zaštitu podataka: zlp.renault@renault.com.  

Spisak ovlašćenih distributera je objavljen na www.renault.rs/trgovci

Prikupljene podatke delimo unutar RNS i sa vašim izabranim distributerom da vas rasteretimo dvostrukog pružanja istih podataka. U slučaju, da izaberete više distributera, vaše lične podatke i saglasnosti prosledićemo svim izabranim. Svrha ovakvog rukovanja je da su vaši podaci u bazi tačni, na šta smo obavezni.   

2. KAKO SE KORISTE VAŠI LIČNI PODACI?

Vaše lične podatke prikupljamo kada popunite obrazac na našoj internet stranici, kada nas kontaktirate putem e-pošte, telefona, live chat-a, kada posetite ovlašćeni salon ili servis ili na neki drugi način.

Vaše lične podatke koristimo u različite svrhe:

Svrha Pravna osnova
Upravljanje vašim zahtevima, koje nam možete dati na bilo koji način (putem e-maila, telefona, naših internet stranica, preko društvenih mreža), kao što su: zahtev za probnu vožnju, za termin servisnog pregleda, za komercijalnu ponudu, za procenu troškova popravke, za informacije o novim i polovnim vozilima, i slično   ... Ova obrada podataka je neophodna i opravdana je pre-ugovornim odnosom koji proizlazi iz vašeg zahteva.
Upravljanje našeg poslovnog odnosa: izvršenje kupovine vozila / rezervnih delova / dodatne opreme / usluge popravke i održavanja vozila (naručba, račun …), kao i izvršenje ugovora o održavanju, ugovora o produženoj garanciji, pomoć na putu (Renault Pomoć) Ova obrada podataka je opravdana primenom ugovora koji imate sa nama.
Izvršenje opoziva vozila. Ova obrada podataka je u skladu sa našim  zakonskim obavezama.
Upravljanje vašim zahtevima (žalbe, reklamacije) Ova obrada podataka se zasniva na našem legitimnom interesu (poboljšanje naših proizvoda i usluga i sprečavanje sudskih postupaka).
Upravljanje  vašim snimljenim  pozivima. Ova obrada podataka se zasniva na našem legitimnom interesu (pružanje dokaza o našoj poslovnoj komunikaciji). Možete se protiviti tome.
Sprovođenje aktivnosti vezano na ankete o zadovoljstvu i studije o našim postojećim proizvodima i uslugama kao i studije o razvoju naših novih proizvoda i usluga. Ova obrada podataka se zasniva na našem legitimnom interesu (poboljšanje naših proizvoda i usluga).
Praćenje učinka naših aktivnosti (izveštavanje). Ova obrada podataka se zasniva na našem legitimnom interesu (merenje učinka našeg poslovanja i poboljšanje naših proizvoda i usluga).
Upravljanje vašeg učešća na događajima, u nagradnim igrama, takmičenjima i slično. Ova obrada podataka se zasniva na našem legitimnom interesu (organizovanje događaja).
Uz vašu saglasnost, kada je to zakonski propisano, kontaktiramo vas putem obične pošte, telefona ili
e-pošte za 
personalizovane promotivne poruke, uključujući novosti o našim proizvodima, posebne ponude za kupovinu ili održavanje vozila, pozivnice za događaje ili pozivnice za učešće u nagradnim igrama.
Ova obrada podataka se zasniva na vašoj izričitoj saglasnosti ili / i ukoliko je dozvoljeno bez vaše saglasnosti, na našem legitimnom interesu (obezbediti odgovarajući sadržaj, produbiti ugovorne odnose sa postojećim kupcima naših proizvoda i usluga).
Odgovaranje na vaše zahteve za prava u vezi sa vašim ličnim podacima (pogledajte odjeljak "5. Koja su vaša prava?") Ova obrada podataka se zasniva na našim zakonskim obavezama i uključuje verifikaciju vašeg identiteta.
Generalno se obavezujemo da prikupljamo samo lične podatke koji su neophodni za svaku svrhu za koju obrađujemo vaše podatke.

Određeni podaci u internet obrascima putem kojih nam šaljete vaše zahteve označeni su kao obavezni. Oni su neophodni za sklapanje ugovora odnosno potrebni su kako bi ispunili vaše zahteve ili ispunili naše zakonske ili ugovorne obaveze. Ako ne želite da pružite tražene informacije, nećemo moći da obradimo vaš zahtev. Svrha drugih informacija je da vas bolje upoznamo, pogotovo da vam šaljemo prilagođene promotivne poruke i zato su opcionalne i slobodni ste da ih popunite ili ne. Tkođe imate pravo da u bilo kom trenutku zahtevate brisanje svojih podataka iz naše baze podataka. 

Kada vam šaljemo promotivne poruke, želimo da vam pošaljemo najvažnije ponude koje su prilagođene vašim potrebama i koje će vas zaista zanimati. Zahvaljujući vašim ličnim podacima (onima koje nam posredujete direktno i onima koje dobijamo od naših partnera, kao i onima koje prikupljamo na automatizovan način tokom vaših poseta našim internet sajtovima ili vašem korišćenju naših mobilnih aplikacija na osnovu vaše saglasnosti), razvijamo profil koji nam omogućava da procenimo i precizno predvidimo vaše lične preferencije i / ili interese za naše proizvode i usluge. Bolje poznavanje vas omogućava nam da vam ponudimo više prilagođene proizvode ili usluge i da vas bolje zadovoljimo. Profilisanje nije osnova za bilo kakvu automatsku odluku o sadržaju poruka koje ćemo vam poslati. 

Kada ste u kontaktu sa našim pozivnim centrom, naš cilj je da najbolje zadovoljimo vaše zahteve. Sa svrhom pružanja dokaza o našoj poslovnoj komunikaciji vaši pozivi će verojatno biti zabeleženi. Međutim, možete se protiviti tome.

3. KOJI PODACI O VAMA SE PRIKUPLJAJU?

- Lični podaci za identifikaciju, na primer: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, JMBG, datum rođenja;  
- Podaci o kupovini, na primer: broj ugovora o kupovini, datum sklapanja ugovora, broj računa, datum računa; 
- Podaci o vlasništvu vozila, na primer: tip ugovora o održavanju, datum sklapanja ugovora, datum isteka ugovora; 
- Podaci o kontaktima sa kupcima, na primer: tip zahteva za informacijama ili žalbe, datum zahteva; 
- Marketinške informacije, na primer: tip marketinške aktivnosti u koje ste bili uključeni, datum kontakta, prikupljeni podaci na internet stranicama i/ili u mobilnim aplikacijama, povezani podaci;  
- Podaci o vozilu (za razdoblje vašeg stvarnog vlasništva vozila), na primer: marka i model vozila, datum prve registracije, datum kupovine, broj šasije (VIN), informacije o uslugama servisiranja vozila, vrsta usluge (održavanje, popravka ...), datum usluge, podaci o povezivanju vozila. 

U stvari, svi podaci su dobrovoljni, osim ako nam informacije nisu potrebne za sklapanje ugovora, za izvršavanje vaših zahteva ili za izvršavanje funkcija prilikom vaše posete naših internet stranica.

Podaci, koje prikupljamo automatski

Sa našim partnerima koristimo različite tehnologije za prikupljanje i čuvanje podataka o vašim posetama naših internet stranica, što može da uključuje korišćenje kolačića ili sličnih tehnologija za identifikaciju vašeg pretraživača ili uređaja. Ove informacije koristimo za upravljanje našom internet stranicom, za otkrivanje i sprečavanje neovlašćenog pristupa i za poboljšanje korisničke usluge. Pravna osnova je, prema tome, naš legitimni interes za poboljšanje korisničkog iskustva naše internet stranice i nuđenje prilagođenih, relevantnih sadržaja u skladu sa vašim interesima. Kada posetite naše internet sajtove, automatski registrujemo datum, vreme i trajanje vaše posete, kao i ime vašeg Internet provajdera i internet stranice sa koje ste došli. Pored toga, automatski dobijamo informacije o količini preuzetih podataka, pretraživaču i operativnom sistemu i uređaju koji koristite. Automatski prikupljeni podaci biće anonimni u vreme prikupljanja.  

Važno je da napomenemo da je ova funkcija potpuno neobavezna i da je ne sprovodimo bez vaše saglasnosti. Za više informacija o našem pravilniku o kolačićima i uputstvima za upravljanje vaše saglasnosti posetite www.renault.rs/kolacici.

4. KO IMA PRISTUP VAŠIM LIČNIM PODACIMA?

RNS će vaše lične podatke prenositi našoj matičnoj kompaniji Renault SAS, 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt, France i matičnoj kompaniji Nissan International SA, Zone d’Activités La Pièce 12, 1180 Rolle, Suisse, u sledećim slučajevima:

- za sprovođenje vaše narudžbine, kada se odlučite za kupovinu automobila; 
- za poboljšanje naših usluga sprovođenjem ankete o zadovoljstvu (Glas kupca - Voice of Customer); 
- za rešavanje reklamacija/garancijskih zahteva; 
- za statističke svrhe i izveštavanja.  

Vaše lične podatke možemo da delimo sa drugim članovima Renault grupe kao i sa ugovornim partnerima - pružaocima usluga kada obrađujemo sve ili deo vaših ličnih podataka u meri u kojoj je to potrebno da bi se ispunili zadaci koji su im povereni (na primer, hosting naše internet stranice ili mobilne aplikacije, pružanje usluga vezanih za funkcionisanje ili održavanje internet stranice, pružanje usluga vezanih za slanje komercijalnih ponuda, sprovođenje anketa i slično). Vaši lični podaci će se preneti samo ovlašćenim službama zbog njihovih funkcija i u okviru njihove nadležnosti.

Vaše lične podatke delićemo sa svojim tržišnim partnerima u Srbiji, Francuskoj, Švajcarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Nemačkoj i Španiji na pravnom osnovu: jer je neophodno s obzirom na prirodu posla, jer je to naša ugovorna obaveza, ili na osnovi vaše saglasnosti. Na ovaj način ćete primati relevantne podatke o našim proizvodima i uslugama za koje ste zainteresovani. 

Listu naših partnera možete da pronađete na www.renault.rs/partneri

Koliko je to moguće, vaši podaci se nalaze na serverima u Evropskom ekonomskom području (EEA). Međutim, pošto se neki od naših pružalaca usluga nalaze u zemljama izvan EEA, vaši lični podaci se obrađuju u ovim zemljama. Neke od ovih zemalja mogu imati različite propise o ličnim podacima iz Evropske unije. U tom slučaju, posebnu pažnju posvećujemo osiguravanju da se ovaj transfer vrši u skladu sa važećim propisima i da se uspostave zaštitne mere koje osiguravaju nivo zaštite vaše privatnosti i vaših osnovnih prava koja su jednaka onima koje nudi Evropska unija (posebno koristeći standardne ugovorne klauzule Evropske komisije). Na osnovu jednostavnog zahteva koji ste poslali na adresu navedenu u odeljku "5. Koja su vaša prava?", možemo vam pružiti više informacija o ovim transferima.

Vaše lične podatke prosleđujemo trećim licima kako bi ispunili sve zakonske obaveze ili upravne ili sudske odluke, i to samo ovlašćenim službama, zbog njihovih dužnosti i odgovornosti. U nekim slučajevima može da se zahteva od RNS da vaše lične podatke dostavimo lokalnim organima ili organima EU. U skladu sa ZZPL mi smo dužni da na zahtev dostavimo te podatke. Pored toga, RNS može da čuva vaše lične podatke zbog usklađenosti sa propisima Republike Srbije ili EU. Primer toga je uredba EU za povlačenje potencijalno štetnih vozila. U skladu sa tom uredbom moramo čuvati lične i kontaktne podatke svih pojedinaca, koji su vlasnici automobila naših marki, da možemo da vas obavestimo o eventualnom opozivu. Podaci koji se čuvaju zbog usklađenosti, ni u kom slučaju neće biti upotrebljeni za nikakve druge svrhe, jer je to u suprotnosti sa zakonom. 

Vaši lični podaci koje čuvamo, biće otkriveni isključivo osobama određenim u ovoj Politici privatnosti i njih nećemo prodavati ili trgovati sa njima. Uveravamo vas da su podaci koje ste nam poverili sigurni, jer je to naš glavni cilj.

5. KOJA SU VAŠA PRAVA?

Pravo na pristup podacima / informisanost: imate pravo da znate koje lične podatke prikupljamo, iz kojih izvora i za koje svrhe. U skladu sa ovim omogućavamo vam da nas u bilo kom trenutku kontaktirate i zahtevate da vam te podatke pružimo.

Pravo na popravku podataka: imate pravo da zahtevate ispravku bilo kakvih grešaka u svojim ličnim podacima. Naša dužnost je da osiguramo tačnost ličnih podataka koje obrađujemo, što nastojimo da osiguramo svaki put kad vas kontaktiramo. Usprkos našim nastojanjima, može da se dogodi da su neki podaci koje obrađujemo netačni. U tom slučaju se obavezujemo da ispunimo vaš zahtev za ispravljanjem podataka, da bi ispunili svoju obavezu, da o vama držimo aktuelne podatke.

Pravo na brisanje podataka: imate pravo da zahtevate da izbrišemo vaše lične podatke. Vaš zahtev smo dužni da ispunimo, osim ako moramo podatke čuvati u skladu sa zakonodavstvom. RNS se obavezuje da će iz svih baza podataka izbrisati ili anonimizirati vaše lične podatke, povezane sa obradom za koju ste dali saglasnost. 

Pravo na prenos podataka: imate pravo da zahtevate da vam se vaši lični podaci prenose u strukturiranom i često korišćenom formatu. RNS se obavezuje da će se na taj zahtev odazvati u zakonskom roku od 15 dana od davanja zahteva. Poslaćemo vam samo lične podatke, koje ste nam pružili, odnosno one koje smo dobili iz javno dostupnih izvora ili od naših partnera.

Pravo na ograničenje obrade podataka: u skladu sa ZZPL u određenim slučajevima imate pravo da ograničite obradu ličnih podataka. U RNS smo sproveli detaljan pregled naših svrha i sredstava za obradu i nismo našli slučajeve koji bi zahtevali ograničenje podataka. Svi zahtevi u okviru ovog prava biće tretirani kao povlačenje saglasnosti, čime vam RNS neće više slati nikakvih drugih, osim neophodnih komunikacija. 

Pravo na prigovor: ZZPL obezbeđuje da možete uložiti prigovor na bilo koju obradu. Vaš prigovor će se tretirati kao povlačenje vaše saglasnosti, zbog čega vam RNS neće slati nikakvih drugih osim, najneophodnijih komunikacija. 

Automatizovano donošenje odluka: RNS ne vrši automatizovano donošenje odluka, osim po vašoj meri prilagođenog online oglašavanja, za koje smo dobili vašu izričitu saglasnost. Možete da opozovete svoju saglasnost ili da povučete svoje otkazivanje saglasnosti u bilo kom trenutku.

Pravo, da u bilo kom trenutku da povučete vašu saglasnost za svrhe za koje smo tu istu prikupili.

Za sva pitanja u vezi obrade podataka ili vaših prava ili u slučaju zloupotrebe vaših podataka molimo vas da kontaktirate osobu ovlašćenu za zaštitu podataka u Renault Nissan Srbija d.o.o na e-mail adresu: zlp.renault@renault.com.

U rešavanju vaših žalbi u vezi sa obradom ličnih podataka koje sa vama ne možemo da rešimo direktno, sarađujemo sa nadležnim regulatornim organima. Imate pravo na sudsku zaštitu i obraćanje Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Pre svake prijave, molimo da nas kontaktirate kako bismo zajedno rešili vaš problem.

6. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

U skladu sa propisima, obavezujemo se da čuvamo vaše lične podatke samo za vreme koje je potrebno za ispunjenje pojedine svrhe obrade. Da bismo izračunali ove periode čuvanja i skladištenja podataka, prvenstveno se oslanjamo na sledeće kriterijume:

- trajanje ugovora: ako imate ugovor sa nama; 
- vreme potrebno za obradu vašeg zahteva ili žalbe;  
- vreme kada je vaš korisnički račun otvoren (ako ste ga otvorili), osim u slučaju neaktivnosti 3 godine. 
- vaš interes i vaše odzivanje na naše promotivne poruke; 
- potreba da se održi određena istorija vaših interakcija sa nama, za dobro upravljanje našim poslovnim odnosima;  
- naše zakonske ili ugovorne obaveze.  

Neke vaše lične podatke moramo čuvati u arhivi tako da možemo odgovoriti na bilo koji pravni postupak i tokom važenja propisa propisanih važećim zakonodavstvom. 

Ako imate ugovor sa nama, vaši lični podaci se čuvaju najviše 30 godina posle vaše poslednje aktivnosti.  

Ako nemate ugovor sa nama i dali ste pozitivnu saglasnost: vaši lični podaci se čuvaju najviše 3 godine posle vaše poslednje aktivnosti. 

Ako nemate ugovor sa nama i dali ste negativnu saglasnost: vaši lični podaci se čuvaju najviše 6 meseci posle vaše poslednje aktivnosti. 

Svi podaci se čuvaju u informacionom okruženju RNS, koje ima veoma visoke sigurnosne standarde i u kome specijalizovani tim radi na sprečavanju mogućih kršenja propisa i problema.   

7. AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI

Redovno proveravamo usaglašenost naše Politike privatnosti. Naša Politika privatnosti može tokom vremena sa se promeni. U skladu sa ovom Politikom privatnosti nećemo smanjivati vaša prava bez vaše izričite saglasnosti. Na ovoj internet stranici objavljivaćemo sve promene ove Politike privatnosti, a u slučaju većih promena pružićemo vam vidljivijo obaveštenje.

Verzija 02, jul 2019.