Renault i okolina

Renault i okolina

Reanault i okolina
Nazad
 
 
 


Tokom 2007. godine Renault je pokrenuo Renault eco² u Evropi. Renault Grupa na taj način potvrđuje svoje delovanje u cilju smanjenja štetnog uticaja na okolinu tokom celog životnog ciklusa automobila.

Vozilo Renault eco2; zadovoljava tri kriterijuma:

ima emisiju CO2 manju od 140g/km, ili ima pogon na na biogorivo, proizvodi se u fabrici sa seritifikatom ISO 14001, može se iskoristiti do 95% na kraju životnog ciklusa i sadrži barem 5% reciklirane plastike.

Eco-technologija na www.renault.com

Održivi razvoj na www.renault.com